13.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/2


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget

Fall där kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2010/C 36/02

Datum för antagande av beslutet

13.1.2010

Referensnummer för statligt stöd

NN 29/08

Medlemsstat

Ungern

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Üzemanyag jövedéki adójának visszaigénylési lehetösége a vasúti, vizi és légi szállítás jogszabályban meghatározott területein

Rättslig grund

2003. évi CXXVII. Törvény

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Sektorutveckling, Miljöskydd

Stödform

Reducerad skattesats

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): 7 650 miljoner HUF

Totalt planerat stödbelopp 76 500 miljoner HUF

Stödnivå

Varaktighet

5.2007–4.2017

Ekonomisk sektor

Järnvägstransporter, Sjöfart på inre vattenvägar

Den beviljande myndighetens namn och adress

Pénzügyminisztérium

Budapest

József Nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm