13.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 36/2


Állami támogatások engedélyezése az EUMSz. 107. és 108. cikke értelmében

Olyan esetek, amelyek kapcsán a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

2010/C 36/02

A határozat elfogadásának időpontja

2010.1.13.

Állami támogatás hivatkozási száma

NN 29/08

Tagállam

Magyarország

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Üzemanyag jövedéki adójának visszaigénylési lehetösége a vasúti, vizi és légi szállítás jogszabályban meghatározott területein

Jogalap

2003. évi CXXVII. Törvény

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Szektorális fejlesztés, Környezetvédelem

Támogatás formája

Adókulcscsökkentés

Költségvetés

Tervezett éves kiadás 7 650 millió HUF

Tervezett támogatás teljes összege 76 500 millió HUF

Támogatás intenzitása

Időtartam

2007.5–2017.4

Gazdasági ágazat

Vasút, Folyóvízi szállítás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Pénzügyminisztérium

Budapest

József Nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm