13.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/2


SEUT:n 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2010/C 36/02

Päätöksen tekopäivä

13.1.2010

Valtion tuen viitenumero

NN 29/08

Jäsenvaltio

Unkari

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Üzemanyag jövedéki adójának visszaigénylési lehetösége a vasúti, vizi és légi szállítás jogszabályban meghatározott területein

Oikeusperusta

2003. évi CXXVII. Törvény

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Alakohtainen kehitys, Ympäristönsuojelu

Tuen muoto

Veroprosentin pienennys

Talousarvio

Suunnitellut vuosikustannukset: 7 650 milj. HUF

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 76 500 milj. HUF

Tuen intensiteetti

Kesto

5.2007–4.2017

Toimiala

Rautatiet, Sisävesiliikenne

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Pénzügyminisztérium

Budapest

József Nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm