2.5.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 156/7


2016 m. kovo 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Buzzi Unicem SpA/Europos Komisija

(Byla C-267/14 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Konkurencija - „Cemento ir susijusių produktų“ rinka - Administracinė procedūra - Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 - 18 straipsnio 1 ir 3 dalys - Sprendimas dėl prašymo pateikti informacijos - Motyvavimas - Prašymo patikslinimas))

(2016/C 156/08)

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantė: Buzzi Unicem SpA, atstovaujama advokatų C. Osti, A. Prastaro ir A. Sodano

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama L. Cappelletti ir L. Malferrari, advokato M. Merola

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2014 m. kovo 14 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą Buzzi Unicem/Komisija (T-297/11, EU:T:2014:122).

2.

Panaikinti 2011 m. kovo 30 d. Komisijos sprendimą C(2011) 2356 galutinis dėl procedūros pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 18 straipsnio 3 dalį (byla COMP/39520 – Cementas ir susiję produktai).

3.

Priteisti iš Europos Komisijos padengti ne tik savo, bet ir Buzzi Unicem SpA bylinėjimosi išlaidas, patirtas tiek per procesą pirmojoje instancijoje byloje T-297/11, tiek per šį apeliacinį procesą.


(1)  OL C 282, 2014 8 25.