2.5.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/7


A Bíróság (harmadik tanács) 2016. március 10-i ítélete – Buzzi Unicem SpA kontra Európai Bizottság

(C-267/14. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Verseny - A „cement és kapcsolódó termékek” piaca - Közigazgatási eljárás - 1/2003/EK rendelet - 18. cikk, (1) és (3) bekezdés - Információkérő határozat - Indokolás - Az információkérés pontosítása))

(2016/C 156/08)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Buzzi Unicem SpA (képviselők: C. Osti, A. Prastaro és A. Sodano, avvocati)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: L. Cappelletti és L Malferrari meghatalmazottak, M. Merola, avvocato)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság az Európai Unió Törvényszékének 2014. március 14-i Buzzi Unicem kontra Bizottság ítéletét (T-297/11, EU:T:2014:122) hatályon kívül helyezi.

2)

A Bíróság az 1/2003/EK tanácsi rendelet 18. cikkének (3) bekezdése szerinti eljárásban (COMP/39520 – „cement és kapcsolódó termékek”-ügy) 2011. március 30-án hozott C(2011) 2356 végleges bizottsági határozatot megsemmisíti.

3)

A Bíróság az Európai Bizottságot kötelezi arra, hogy a saját költségein kívül viselje a Buzzi Unicem SpA részéről mind a T-297/11. sz. ügyben az elsőfokú eljárásban, mind pedig a fellebbezési eljárásban felmerült költségeket.


(1)  HL C 282., 2014.8.25.