14.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 98/63


Rješenje Službeničkog suda od 28. siječnja 2016. – Goch protiv Vijeća

(Predmet F-21/13) (1)

(2016/C 098/83)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik prvog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 156, 1. 6. 2013., str. 55