14.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 98/63


Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 28. ledna 2016 – Goch v. Rada

(Věc F-21/13) (1)

(2016/C 098/83)

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 156, 1.6.2013, s. 55.