20.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 327/27


Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 24 septembrie 2008 — Van Negyem/Comisia

(Cauza T-105/08 P) (1)

(„Recurs - Funcție publică - Respingerea acțiunii în primă instanță - Recrutare - Concurs general - Neadmitere la proba orală - Recurs vădit nefondat’)

(2008/C 327/51)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent): Kris Van Negyem (Vissenaken, Belgia) (reprezentanți: S. Rodrigues și C. Bernard-Glanz, avocați)

Cealaltă parte în proces: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: G. Berscheid și B. Eggers, agenți)

Obiectul

Recurs declarat împotriva Hotărârii Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (Camera a doua) din 13 decembrie 2007, Van Neyghem/Comisia (F-73/06, nepublicată încă în Recueil) și având ca obiect anularea acestei hotărâri.

Dispozitivul

1)

Respinge recursul.

2)

Domnul Kris Van Negyem suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Comisia Comunităților Europene în cadrul prezentei proceduri.


(1)  JO C 107, 26.4.2008.