20.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 327/27


Az Elsőfokú Bíróság 2008. szeptember 24-i végzése – Van Neyghem kontra Bizottság

(T-105/08. P. sz. ügy) (1)

(„Fellebbezés - Közszolgálat - A kereset első fokon való elutasítsa - Felvétel - Nyílt versenyvizsga - A szóbeli vizsgára bocsátás megtagadása - Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés’)

(2008/C 327/51)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Berscheid és B. Eggers meghatalmazottak)

Tárgy

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke (második tanács) F-73/06. sz., Van Neyghem kontra Bizottság ügyben 2007. december 13-án hozott ítélete (az EBHT-ban még nem tették közzé) ellen benyújtott, ezen ítélet hatályon kívül helyezésére irányuló fellebbezés.

Rendelkező rész

1)

Az Elsőfokú Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

Kris Van Neyghem viseli saját költségeit, valamint a Bizottság részéről a jelen eljárás keretében felmerült költségeket.


(1)  HL C 107., 2008.4.26.