14.9.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CA 247/1


SPOLEČNÝ KATALOG ODRŮD DRUHŮ ZELENINY

Pátý dodatek k 28. úplnému vydání

2010/C 247 A/01

OBSAH

Legenda

Seznam druhů zeleniny

1.

Allium cepa L.

1

Allium cepa L. Skupina Aggregatum - Šalotka

2

Allium cepa L. Skupina - Cepa, Cibule

3.

Allium porrum L. Pór

5.

Allium schoenoprasum L. Pažitka

7.

Apium graveolens L. Celer

1

Apium graveolens L. Celer řapíkatý

2

Apium graveolens L. Celer bulvový

8.

Asparagus officinalis L. Chřest

9.

Beta vulgaris L.

1

Beta vulgaris L. Řepa salátová včetně Cheltenham beet

2

Beta vulgaris L. Mangold

10.

Brassica oleracea L.

1

Brassica oleracea L. Kadeřávek

2

Brassica oleracea L. Květák

3

Brassica oleracea L. Brokolice

4

Brassica oleracea L. Kapusta růžičková

5

Brassica oleracea L. Kapusta hlávková

6

Brassica oleracea L. Zelí hlávkové bílé

7

Brassica oleracea L. Zelí hlávkové červené

8

Brassica oleracea L. Kedluben

11.

Brassica rapa L.

1

Brassica rapa L. Zelí pekingské

2

Brassica rapa L. Vodnice

12.

Capsicum annuum L. Chilli, Paprika

13.

Cichorium endivia L. Endivie (štěrbák)

1

Cichorium endivia L. Endivie kadeřavá

2

Cichorium endivia L. Eskariol

14.

Cichorium intybus L. Čekanka salátová

1

Cichorium intybus L. Čekanka pro puky

2

Cichorium intybus L. Čekanka hlávková

3

Cichorium intybus L. Čekanka průmyslová

15.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Meloun vodní

16.

Cucumis melo L. Meloun cukrový

17.

Cucumis sativus L. Okurka

1

Cucumis sativus L. Okurka salátová

2

Cucumis sativus L. Okurka nakládačka

18.

Cucurbita Maxima Duchesne Tykev velkoplodá

19.

Cucurbita pepo L. Tykev obecná

20.

Cynara cardunculus L.

1

Cynara cardunculus L. Artyčok

2

Cynara cardunculus L. Karda

21.

Daucus carota L. Mrkev

1

Daucus carota L. Mrkev

2

Daucus carota L. Mrkev krmná

22.

Foeniculum vulgare Mill. Fenykl

23.

Lactuca sativa L. Salát

24.

Lycopersicon esculentum Mill. Rajče

25.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Petržel

26.

Phaseolus coccineus L. Fazol šarlatový

27.

Phaseolus vulgaris L. Fazol obecný

1

Phaseolus vulgaris L. Fazol obecný keříčkový

2

Phaseolus vulgaris L. Fazol obecný pnoucí

28.

Pisum sativum L. (partim) Hrách

1

Pisum sativum L. (partim) Hrách dřeňový

2

Pisum sativum L. (partim) Hrách kulatosemenný

3

Pisum sativum L. (partim) Hrách cukrový

29.

Raphanus sativus L.

1

Raphanus sativus L. Ředkvička

2

Raphanus sativus L. Ředkev

31.

Scorzonera hispanica L. Hadí mord španělský neboli černý kořen

32.

Solanum melongena L. Lilek vejcoplodý

33.

Spinacia oleracea L. Špenát

34.

Valerianella locusta (L.) Laterr. Kozlíček polníček

35.

Vicia faba L. (partim) Bob zahradní

36.

Zea mays L. (partim)

1

Zea mays L. Kukuřice cukrová

2

Zea mays L. Kukuřice pukancová

LEGENDA

1.

Tento pátý dodatek k 28. úplnému vydání Společného katalogu odrůd druhů zeleniny (1) již zahrnuje úpravy vyplývající z informací, jež Komise obdržela od členských států.

2.

Tento dodatek dodržuje členění přijaté ve 28. úplném vydání. Proto lze odkazovat k vysvětlivkám z tohoto vydání.

3.

Tento dodatek zahrnuje období do 30. června 2010.

4.

Změny oproti 28. úplnému vydání jsou vyznačeny ve sloupci 4, a to následujícím způsobem:

— (add.):

znamená, že do společného katalogu byla přidána nová položka,

— (mod.):

znamená, že stávající položka byla změněna. Údaje k takové položce v tomto dodatku pak nahrazují údaje z 28. úplného vydání,

— (del.):

znamená, že takto označená položka a všechny údaje s ní související jsou vymazány ze společného katalogu.

5.

Tento dodatek se týká oznámených odrůd, na něž se vztahují ustanovení čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 2002/55/ES (2).

6.

Pokud kód udržovatele nebyl v 28. úplném vydání uveden, jméno udržovatele a jeho adresu lze získat od příslušné instituce, uvedené v seznamu pro daný členský stát nebo zemi ESVO.


(1)  Úř. věst. C 248 A, 16.10.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.


1.   ALLIUM CEPA L. -

1

2

3

4

1

Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot

 

 

 

 

 

 

2

Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion

 

 

Alabaster

a ES 6211

 

H (mod.)

Ancuta

a RO 1104

 

(add.)

Basecamp

a NL 30a

 

H (add.)

Blanco Duro

a IT 788

 

(mod.)

Bosko

b NL 79

 

H (add.)

Bunker

b NL 78

 

H (add.)

Chibed

a RO 1034

 

(add.)

Cimarron

a IT 788

 

H (mod.)

Cristal White wax

 

 

(del.)

Diamant

 

 

(del.) = Cristal White wax

Eureka

a PL 218

 

(mod.)

Gold dens

a IT 141

 

(mod.)

Grajuela

a NL 78

 

H (add.)

Hylander

a NL 30a

 

H (add.)

Katinka

a NL 30a

 

H (add.)

Mannito

b NL 78

 

H (add.)

Mikado

b CY 14

 

H (add.)

Nigra

a IT 1205

 

(mod.)

Nivea

a IT 1205

 

(mod.)

Pandora

a IT 1205

 

(mod.)

Premito

b NL 78

 

H (add.)

Rawska

a PL 218

 

(mod.)

Red Tide

a NL 30a

 

H (add.)

Rubiniu

a RO 1033

 

(add.) ant. Savuros

Savuros

 

 

(del.)

Solito

b NL 78

 

H (add.)

Štutgartská

 

 

= Stuttgarter Riesen

Stuttgarter

 

 

= Stuttgarter Riesen

Stuttgarter Riesen

a DE 7464, b NL x, b BG x

 

(mod.) Stuttgarter NL

Štutgartská

a CZ 140, a SK x

 

 

Sunnito

b NL 78

 

H (add.)

Tropea rossa lunga

b IT 128

 

(mod.) Tropeana lunga IT

Tropeana lunga

 

 

= Tropea rossa lunga

Vaquero

a IT 788

 

H (mod.)

Venere

a IT 226

 

(add.)

Vihar

 

 

= Vaquero

Wolska

a PL 218

 

(mod.)


3.   ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1

2

3

4

Jumper

a NL 8

 

H (add.)

Lexton

a NL 60

 

H (add.)

Longton

a NL 60

 

H (add.)

Pancho

b NL 105

 

H (mod.)

Poulton

a NL 60

 

H (add.)

Vitaton

a NL 60

 

H (add.)

Wendy

b BE 218

 

(add.)


5.   ALLIUM SCHOENOPRASUM L. - CHIVES

1

2

3

4

Mihaela

a RO 1031

 

(add.)


7.   APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1

2

3

4

1

Apium graveolens L. - Celery

 

 

Peros Rendy

b IT 1205

 

(mod.)

2

Apium graveolens L. - Celeriac

 

 

 

 

 

 


8.   ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS

1

2

3

4

Andreas

a FR x

 

H (mod.)

Fortems

a NL 60

 

H (add.)

Santense

a IT 127

 

(add.)

White Angel

b NL 8

 

H (add.)


9.   BETA VULGARIS L. -

1

2

3

4

1

Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet

 

 

Ägyptische Plattrunde

 

 

= D'Egypte

Aplastada de Egipto

 

 

= D'Egypte

Cylindra

b ES 31, b NL 10, a SK 166, b UK 176

 

(mod.)

D'Egypte

b FR x

 

(mod.) Ägyptische Plattrunde NL Noire d'Egypte FR Paonazza d'Egitto IT

Aplastada de Egipto

b ES x

 

 

Egipski

a PL 218

 

 

Egitto migliorata

b IT 125

 

 

Egyptische Platronde

b NL x

 

 

Egipski

 

 

= D'Egypte

Egitto migliorata

 

 

= D'Egypte

Egyptische Platronde

 

 

= D'Egypte

Kestrel

b NL 498

 

H (add.)

Noire d'Egypte

 

 

= D'Egypte

Paonazza d'Egitto

 

 

= D'Egypte

2

Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard

 

 

Agila

a IT 1205

 

(mod.)

Corolla

a IT 1205

 

(mod.)

Erbette ricce

 

 

(del.) = Riccia verde da taglio

Lusiana

a IT 418

 

(add.)

Riccia verde da taglio

 

 

(del.)


10.   BRASSICA OLERACEA L. -

1

2

3

4

1

Brassica oleracea L. - Curly kale

 

 

 

 

 

 

2

Brassica oleracea L. - Cauliflower

 

 

Amsterdam

b NL 105, a SK 61

 

H (mod.)

Bola de Neve

 

 

(mod.) = Erfurter

Bola de nieve X

 

 

(mod.) = Erfurter

Candido

a IT 1205

 

H (mod.)

Cardin

a IT 766

 

(mod.)

Celeritas

b NL 108

 

H (add.)

Civitas

b NL 108

 

H (add.)

Early snowball X

 

 

= Erfurter

Erfurt

 

 

= Erfurter

Erfurter

b NL x, b BG x

 

(mod.) Early snowball X IT Erfurt ES Erfurter Zwerg NL Palla di neve X IT Snowball X ES, IT

Bola de Neve

b PT 837

 

 

Bola de nieve X

b ES x

 

 

Palla di neve

b IT 125

 

 

Erfurter Zwerg

 

 

= Erfurter

Lucrezia

 

 

(del.)

Medio tardivo di Fano

 

 

(del.)

Nuvola

a IT 1205

 

(mod.)

Omar

 

 

(del.)

Palla di neve

 

 

(mod.) = Erfurter

Palla di neve X

 

 

= Erfurter

Rodas

b ES 5104

 

H (add.)

Roxford

a CZ 313

 

H (mod.)

Seoul

b NL 105

 

H (add.)

Snowball X

 

 

= Erfurter

Suprimax

 

 

= Erfurter

White Excel

b NL 75

 

H (mod.)

3

Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese

 

 

Canoe

b NL 78, a SK 163

 

H (mod.)

Colonel

 

 

(del.)

Decathlon

b NL 75

 

H (mod.)

Frontiera

a IT 766

 

H (mod.)

Marathon

b NL 75, a SK 253, b BG 70

 

H (mod.)

Milady

b NL 78

 

H (mod.)

Monterey

b NL 79

 

H (mod.)

Montop

a NL 79, a SK 182

 

H (mod.)

Primor

a IT 1205

 

H (mod.)

Switch

b NL 78, a SK 163

 

H (mod.)

Tinman

b NL 509

 

H (add.)

Triathlon

b NL 75

 

H (mod.)

4

Brassica oleracea L. - Brussels sprouts

 

 

Brilliant

a HU 5199, b NL 105

 

H (mod.)

Content

b NL 105

 

H (mod.)

5

Brassica oleracea L. - Savoy cabbage

 

 

Bonora

b IT 1205

 

H (mod.)

Conquista

a IT 1205

 

H (mod.)

Crespo

a IT 1205

 

H (mod.)

Iceprince

a NL 79, a SK 182

 

H (mod.)

Mediolanum

b IT 1205

 

H (mod.)

Primavoy

b NL 105

 

H (mod.)

Protovoy

b NL 105

 

H (mod.)

Tarda

b IT 1205

 

H (mod.)

6

Brassica oleracea L. - White cabbage

 

 

Admiral

 

 

f: 30.6.2013

Arena

b NL 75

 

H (mod.)

Balbro

b NL 105, b BG 75

 

H (mod.)

Bianor

a SK 163

 

H (mod.)

Castello

b NL 105

 

H (mod.)

Deense Witte Bewaar

 

 

= Langedijker Bewaar

Delicado

a IT 1205

 

H (mod.)

Doinita

a RO 1029

 

(add.)

Egizio

a IT 1205

 

H (mod.)

Elisa

b NL 75, a SK 253, b BG 68

 

H (mod.)

Etna

b NL 79, a SK 182

 

H (mod.)

Farao

a NL 8, a SK 172

 

H (mod.)

Istrița

a RO 1104

 

(add.)

Junior

a HU 5112, b NL 79, a SK 182

 

H (mod.)

Langedijker Bewaar

b NL x, a PL 242

 

(mod.) Deense Witte Bewaar NL Langedijker Dauer NL

Langedijker Dauer

 

 

= Langedijker Bewaar

Lion

b NL 105, b BG 75

 

H (mod.)

Pacha

 

 

f: 30.6.2013

Robustor

b NL 79

 

H (mod.)

Speedon

a HU 5199, b NL 105, a SK 61

 

H (mod.)

Strukton

b NL 105

 

H (mod.)

Sulej

a SE 141

 

H (mod.)

Supreme Vantage

b NL 75, b BG 70

 

H (mod.)

Tiara

a NL 8

 

H (add.)

7

Brassica oleracea L. - Red cabbage

 

 

Rodeo

b NL 105

 

H (mod.)

Rodon

b NL 105

 

H (mod.)

Rona

b ES 3051, b NL 78

 

H (mod.)

Rovite

a HU 5199, b NL 105

 

H (mod.)

8

Brassica oleracea L. - Kohlrabi

 

 

Di Vienna bianco

b IT 418, b BG 110

 

(mod.)

Wener Witte

b NL x

 

 

Wiedeńska Biała

a PL 218

 

 

Indigo

a SK 270

 

(mod.)

Quickstar

a SK 253

 

H (mod.)

Szentesi fóliás kék

a SK 215

 

(mod.)

Wener Witte

 

 

= Di Vienna bianco

Wiedeńska Biała

 

 

(mod.) = Di Vienna bianco


11.   BRASSICA RAPA L. -

1

2

3

4

1

Brassica rapa L. - Chinese cabbage

 

 

Bilko

b NL 8, a PL 96

 

H (mod.)

Eswe

a SE 141

 

H (mod.)

Morillo

b NL 139b

 

H (mod.)

Storido

a PL 352

 

 

Nerva

 

 

f: 30.6.2013

Storido

 

 

(mod.) = Morillo

2

Brassica rapa L. - Turnip

 

 

 

 

 

 


12.   CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1

2

3

4

Ágota

b HU 152066

 

H (add.)

Alceste

a IT 1205

 

H (add.)

Almapaprika

a SK 215

 

(mod.)(4)

Almarex

b HU 151278

 

H (add.)

Argo

 

 

(del.)

Barbie

b NL 79

 

H (add.)

Bellisa

a NL 108

 

H (add.)

Berezi

 

 

(del.)

Bika

b HU 152066

 

H (add.)

Blesa

b ES 10

 

H (add.)

Bolero

b HU 154608

 

H (add.)

Boxer

a IT 766

 

H (mod.)

Brace

a IT 1205

 

H (mod.)

Brillant

b HU 151508

 

H (add.)

Bronx

a IT 766

 

H (mod.)

Calibra

 

 

f: 30.6.2013

Capljina

a NL 73

 

H (add.)

Challenger

a ES 4304

 

H (add.)

Cheops

b HU 151508

 

H (add.)

Coloso

a ES 4304

 

H (add.)

Corallo

a IT 1205

 

H (mod.)

Costadoro

a IT 1205

 

H (mod.)

Csüngözön

b HU 139146

 

H (add.)

Daytona

a NL 60

 

H (add.)

Délibáb

b HU 154608

 

H (add.)

Delta

b NL 73

 

H (mod.)

Demon

b NL 73

 

H (mod.)(4)

Diablo

a IT 1205

 

H (mod.)

Dimitri

a IT 125

 

H (add.)

Dolcetto

a IT 1205

 

H (mod.)

Dozer

b NL 79

 

H (add.)

Durendal

a IT 1303

 

H (add.)

Dusko

b HU 152066

 

H (add.)

Eladriano

b ES 198

 

H (add.)

Elmáximo

b ES 198

 

H (add.)

Eris

b HU 107550

 

H (add.)

Evita

a SK 215

 

H (mod.)

Falcon

a IT 766

 

H (mod.)

Favilla

b NL 509

 

H (add.)

Fidel

b NL 26

 

H (add.)

Flamingo

 

 

f: 30.6.2013

Flipper

a IT 766

 

H (mod.)

Fuego

a IT 1205

 

H (mod.)

Fyorano

a IT 216

 

H (add.)

Gaon

a IT 125

 

H (add.)

Giovi

a IT 1301

 

H (add.)

Hatvani

 

 

f: 30.6.2013

Hela

 

 

(del.)

Helenka

a SK 287

 

(add.) ant. Hela

Hírős

b HU 151508

 

H (add.)

Ibarroria

a ES 112

 

(add.) ant. Berezi

Icaro

a IT 1205

 

H (mod.)

Indianápolis

a ES 137

 

H (add.)

Jolanta

a PL 218

 

(mod.)

Jolly giallo

a IT 1205

 

H (mod.)

Jolly rosso

a IT 1205

 

H (mod.)

Jubilo

b NL 79

 

H (add.)

Kalamona

b NL 26

 

H (add.)

Kapirex

b HU 150929

 

H (add.)

Kasia

a PL 218

 

(mod.)

Kimbo

a IT 141

 

H (add.)

Kiram

a ES 98

 

H (add.)

Kocsolai

 

 

f: 30.6.2013

Kofa

 

 

f: 30.6.2013

Lambourgini

b NL 26

 

H (add.)

Lingotto

a IT 1205

 

H (mod.)

Lucky

 

 

(del.)

Magenta

a IT 766

 

H (mod.)

Manzano

b NL 78

 

H (add.)

Megane

b NL 100

 

H (add.)

Mirio

a IT 1304

 

H (add.)

Mistral

 

 

(del.)

Mujello

a IT 216

 

H (add.)

Niko

a IT 766

 

H (mod.)

Nundol

b NL 60

 

H (add.)

Orazio

a NL 60

 

H (add.)

Orias

b NL 73, a SK 177

 

H (mod.)(4)

Palio

a IT 1205

 

H (mod.)

Patroclo

a IT 141

 

H (add.)

PAZ Pallagi

 

 

f: 30.6.2013

Pedraza

b NL 79

 

H (add.)

Phatos

a IT 1205

 

H (mod.)

Pip

 

 

(del.)

Piros

a IT 1205

 

H (mod.)

Polonez

a PL 218

 

H (mod.)

Precius

a IT 1304

 

H (add.)

Predi

a FR 8067

 

H (mod.)

Quadro giallo Golia

b IT 1205

 

(mod.)

Quadro giallo Golia F 1 N.19

 

 

(del.)

Quadro giallo jumbo F 1

b IT 1205

 

H (mod.)

Quadro rosso Golia

b IT 1205

 

(mod.)

Redy

 

 

(del.)

Resole

a IT 1205

 

H (mod.)

Rider

 

 

(del.)

Ringo

a IT 1205

 

H (mod.)

Rodeo

a IT 1205

 

(mod.)

Rodor

 

 

(del.)

Roei

 

 

f: 30.6.2013

Romatca

a NL 73

 

H (add.)

Rubens

a IT 1205

 

(mod.)

Rubro

a IT 766

 

H (mod.)

Rumba

a PL 218

 

H (mod.)

Samba

a PL 218

 

H (mod.)

Sárga madár

 

 

f: 30.6.2013

Settebello

a IT 1205

 

H (mod.)

Sonar

a FR 12744

 

H (mod.)

Sultan

 

 

(del.)

Surfista

b NL 79

 

H (add.)

Szentesi kosszarvú

a SK 323

 

(mod.)

Szentesi piacos

a SK 323

 

(mod.)(4)

Timoty

b NL 100

 

H (add.)

Trottolino Amoroso

a IT 66

 

(add.)

Tulip

a IT 1205

 

H (mod.)

Turul

 

 

f: 30.6.2013

Urartu

a NL 73

 

H (add.)

Woolcan

 

 

f: 30.6.2013

Złotnicka

a PL 218

 

H (mod.)


13.   CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1

2

3

4

1

Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive

 

 

Di Lusia

 

 

(del.)

L'incappucciata

 

 

(del.) = Di Lusia

Polo

a IT 1205

 

(mod.)

Primavera

a IT 1205

 

(mod.)

Silva

b IT 1205

 

(mod.)

2

Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive

 

 

Alaska

a IT 1205

 

(mod.)

Artica

a IT 1205

 

(mod.)

Calico

 

 

(del.)

Florida

 

 

(del.)


14.   CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1

2

3

4

1

Cichorium intybus L. - Witloof chicory

 

 

TT 206

b HU 163417

 

(add.)(1)

2

Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory

 

 

Alfieri

a IT 1205

 

(mod.)

Amaranta

a IT 1205

 

H (mod.)

Catalogna brindisina

 

 

= Catalogna puntarelle di Galatina

Catalogna puntarelle di Galatina

b IT 128

 

(mod.) Catalogna brindisina IT

Fiji

 

 

(del.)

Floriana

a IT 766

 

(mod.)

Gardenise

a IT 766

 

(mod.)

Ginevra

a IT 766

 

(mod.)

Rossa del Sile

 

 

(del.)

Trevi

a IT 1205

 

H (mod.)

Zaira

a IT 1205

 

H (mod.)

3

Cichorium intybus L. - Industrial chicory

 

 

Dendrite

a NL 241

 

H (add.)

Fredonia Nova

a AT 126, a SK 342

 

(mod.)

Notabene

b NL 650

 

(add.)


15.   CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1

2

3

4

Berta

b NL 78

 

H (add.)

Bingo

a PL 218

 

(mod.)

Chica

a IT 766

 

H (mod.)

Columbia

a NL 108

 

H (add.)

Crimson Glory

b NL 78

 

H (mod.)

Crisby

 

 

(del.)

Cristina

a IT 1205

 

H (mod.)

Daxi

a IT 216

 

H (add.)

Essenza

a IT 1205

 

H (mod.)

Fascino

a IT 1205

 

H (mod.)

Favorit

 

 

f: 30.6.2013

Imperial

b ES 5102

 

H (mod.)

Mara

a IT 766

 

H (mod.)

Marilù

a IT 766

 

H (mod.)

Marsowszky

 

 

f: 30.6.2013

Meringa

a IT 766

 

H (mod.)

Ovation

a IT 1081

 

H (add.)

Paradise

 

 

f: 30.6.2013

Planet

a IT 766

 

H (mod.)

Puma

a IT 766

 

H (mod.)

Rosolio

a IT 1205

 

H (mod.)

Sorbet

a IT 1081

 

H (add.)

Starlet

a IT 766

 

H (mod.)

Sugar Delicata

b NL 75

 

H (mod.)

Sungold FR

a SK 253

 

H (mod.)

Sweetmeat II WR

 

 

(del.)

Tiger

a IT 766

 

H (add.)

Valentina

a IT 1205

 

H (mod.)


16.   CUCUMIS MELO L. - MELON

1

2

3

4

Aikido

b NL 75

 

H (mod.)

Ajax

b NL 73

 

H (mod.)

Altamira

a IT 766

 

H (mod.)

Amaregal

b NL 60

 

H (add.)

Ardito

a IT 1205

 

H (mod.)

Bosman

a PL 218

 

(mod.)

Burgios

 

 

(del.)

Calipso

a FR 12744

 

H (mod.)

Carato

a IT 1205

 

H (mod.)

Early Dawn

b NL 118c

 

H (mod.)

Eldorado

a IT 1205

 

H (mod.)

Estratto

a IT 1402

 

H (add.)

Euromarket

 

 

(del.)

Giulia

a IT 766

 

H (mod.)

Griffin

 

 

(del.)

Jolly ibrido F. 1

 

 

(del.) = Summer dream hybrid

Kronos

a IT 788

 

H (mod.)

Maracas

a IT 1205

 

H (mod.)

Mercurio

a IT 1301

 

H (add.)

Mida

 

 

(del.)

Nicos

 

 

(del.)

Olimpo

a IT 1205

 

H (mod.)

Pacio

 

 

f: 30.6.2013

Pele de Sapo

 

 

= Piñonet piel de sapo

Pepito

a IT 1205

 

H (mod.)

Piñonet piel de sapo

a ES x

 

(mod.)

Pele de Sapo

a PT 462

 

 

Raneen

b NL 26

 

H (add.)

Rochet

a ES x

 

(mod.)

Roy

a IT 766

 

H (mod.)

Samba

a IT 766

 

H (mod.)

Sugar

a IT 1205

 

H (mod.)

Summer dream hybrid

 

 

(del.)

Superstar

b NL 118c

 

H (mod.)

Talma

 

 

f: 30.6.2013

Timeo

a IT 1301

 

H (add.)

Tirreno

b NL 26

 

H (add.)

Vector hybrid

 

 

(del.)

Vesna

a IT 766

 

H (mod.)

Yelogal

b NL 60

 

H (add.)

Zecchino

a IT 1205

 

H (mod.)


17.   CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1

2

3

4

1

Cucumis sativus L. - Cucumber

 

 

Apollo F 1

b IT 1205

 

H (mod.)

Atlanta

b NL 73

 

H (mod.)

Bolena

b NL 60

 

H (add.)

Bonami

 

 

f: 30.6.2013

Borgata

b NL 60

 

H (add.)

Carmen

a CZ 320, b NL 105, a SK 61, b BG 75

 

H (mod.)

Corona

a NL 73

 

H (mod.)

Delicius

a PL 218

 

(mod.)

Elmas

a NL 73

 

H (add.)

Farbio

b NL 73

 

H (mod.)

Feluwa

b NL 60

 

H (add.)

Green fall

 

 

(del.)

Hana

b NL 105

 

H (mod.)

Iwa

a CZ 682, a PL 218

 

(mod.)

Jazzer

b NL 26, b BG 64

 

H (mod.)

Kaliviotiko

 

 

(del.)

Nory

a IT 766

 

H (mod.)

Olimp

a PL 218

 

H (mod.)

President ibrido F 1

 

 

(del.)

Radmila

 

 

= Hana

Sacha

a NL 73

 

H (add.)

Skierniewicki

a PL 218

 

(mod.)

Slice King

b NL 75

 

H (mod.)

Solero

b ES 10

 

H (add.)

Sprint

b ES 5073, a SK 168

 

H (mod.)

Sprint hybrid

 

 

(del.)

Suprami

a NL 105, a SK 61

 

H (mod.)

2

Cucumis sativus L. - Gherkin

 

 

Antonia

b NL 78, a SK 163

 

H (mod.)

Fanto

 

 

f: 30.6.2013

Griny

a IT 766

 

H (mod.)

Hela

a PL 218

 

H (mod.)

Kecskeméti bőtermő

 

 

f: 30.6.2013

Pannónia

 

 

f: 30.6.2013

Tempesta

a SK 61

 

H (mod.)

Tornado

b NL 105

 

H (mod.)


18.   CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD

1

2

3

4

Doina

a RO 1072

 

(add.)

Mădăraș

a RO 1072

 

(add.)


19.   CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1

2

3

4

Aden

a IT 766

 

H (mod.)

Argo F 1

b IT 1205

 

H (mod.)

Ariete

a IT 1205

 

H (mod.)

Aristocrat

 

 

(del.)

Ascot

a IT 766

 

H (mod.)

Blitz

a IT 766

 

H (mod.)

Boccaccio

a IT 766

 

H (mod.)

Callas

 

 

(del.)

Cecco

a IT 766

 

H (mod.)

Cigno

a IT 1205

 

H (mod.)

Circeo

 

 

(del.)

Clarabella

a IT 788

 

H (mod.)

Colle amato

 

 

(del.)

Dante

a IT 766

 

H (mod.)

Dhana

a NL 26

 

H (add.)

Di Milano F 1

 

 

(del.)

Dias

a RO 2039

 

H (add.)

Duccio

a IT 766

 

H (mod.)

Elite

b NL 118c

 

H (mod.)

Etrusco

b NL 60

 

H (add.)

Falco

a IT 1205

 

H (mod.)

Giada

 

 

(del.)

Giano

a IT 766

 

H (mod.)

Green Tiger

b NL 60

 

H (add.)

Grifone

a IT 1205

 

H (mod.)

Gringo

a IT 1081

 

H (add.)

Gufo

a IT 1205

 

H (mod.)

Ibis F 1

b IT 1205

 

H (mod.)

Kimber

a IT 766

 

H (mod.)

Kolibri F 1

b IT 1205

 

H (mod.)

Kos

a IT 766

 

H (mod.)

Lorenzo

a IT 766

 

H (mod.)

Moreno

a IT 1205

 

H (mod.)

Panter

a IT 766

 

H (mod.)

Petronio

a IT 216

 

H (add.)

Picchio

a IT 1205

 

H (mod.)

Romano

a IT 1205

 

H (mod.)

Rondo

a IT 418

 

H (add.)

Setino

a IT 1205

 

H (mod.)

Smeraldo

a IT 766

 

H (mod.)

Spidy

 

 

(del.)

Złoty Cepelin

a PL 218

 

(mod.)

Zuboda

a DE x

 

(mod.)

Zufolo

a IT 1205

 

H (mod.)


20.   CYNARA CARDUNCULUS L. -

1

2

3

4

1

Cynara cardunculus L. - Globe artichoke

 

 

Ademaro

a IT 1307

 

H (add.)

Amos

a IT 1307

 

H (add.)

Napoleone

a IT 1307

 

H (add.)

Rinaldo

a IT 1307

 

H (add.)

Zenone

a IT 1307

 

H (add.)

2

Cynara cardunculus L. - Cardoon

 

 

 

 

 

 


21.   DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1

2

3

4

1

Daucus carota L. - Carrot

 

 

Amsterdam 2

a CZ 1187

 

(mod.)

Amsterdamse Bak 2

b NL x

 

 

Amsterdamse Bak 2

 

 

(mod.) = Amsterdam 2

Arleta

a PL 218

 

(mod.)

Berlicum 3

 

 

= Berlikumer 3 f: 30.6.2013

Berlikumer 3

b NL 105

 

(mod.)

Bolero

a FR 8067, b BG 75

 

H (mod.)

Chantenay 2

 

 

f: 30.6.2013

Danvers

a HU 106960, b NL x

 

(mod.)

Danvers Half Long

b UK x

 

 

Danvers Half Long

 

 

= Danvers

Enterprise

b NL 78

 

H (add.)

Fucino

b IT 1205

 

(mod.)

Isla

 

 

(del.)

Ivor

 

 

f: 30.6.2013

Lady

a IT 1205

 

H (mod.)

Lenka

a CZ 239, a PL 218, a SK 165

 

(mod.)

Nansen

b NL 105

 

H (mod.)

Nantaise 6

 

 

= Nantes 6

Nantes 5

b NL x, a PL x, a SK 165

 

(mod.)

Nantesa 5

b ES x

 

 

Nantes 6

b DK 55, b NL 60

 

(mod.) Nantaise 6 NL

Nantesa 5

 

 

(mod.) = Nantes 5

Navarino

b NL 8, a SK 172

 

H (mod.)

Ortolana

 

 

(del.)

Riga

b NL 108

 

H (mod.)

Spider

a IT 766

 

H (mod.)

Stupická k rychlení

a CZ 140, a SK x

 

(add.)

Sunlite

b NL 60

 

H (add.)

Tino

a FR 8067

 

H (mod.)

Totem

a SK 270

 

H (mod.)

2

Daucus carota L. - Fodder carrot

 

 

 

 

 

 


22.   FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL

1

2

3

4

Alin

a RO 1033

 

(add.)

Anteo

 

 

(del.)

Cervino

a IT 1205

 

(mod.)

Conero

 

 

(del.)

Cristallo

b IT 1205

 

(mod.)

Domino

 

 

(del.)

Everest

a IT 1205

 

(mod.)

Géant Mammouth perfection

b FR x

 

(mod.)

Montebianco

b IT 1205

 

(mod.)

Tarquinio

a IT 1205

 

(mod.)

Zaffiro

a IT 1205

 

(mod.)


23.   LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1

2

3

4

A couper feuille de chêne blonde à graine noire

b FR x

 

(mod.)

Adriatica agostana goriziana

 

 

(del.) = Goriziana estiva

Agostana goriziana

 

 

(del.) = Goriziana estiva

Altadis

b NL 2a

 

(add.)

Aquarel

b NL 2a

 

(add.)

Archimedes

a NL 108

 

(add.)

Bangore

a NL 79

 

(add.)

Bernardinas

a NL 108

 

(add.)

Burza

a PL 218

 

(mod.)

Coolguard

 

 

(del.)

Cumulus

a NL 78

 

(add.)

Curos

a NL 79

 

(mod.)

Dippego

a PL 218

 

(mod.)

Duna

a IT 1205

 

(mod.)

Expedition

b NL 108

 

(add.)

Felucca

a NL 108

 

(add.)

Futura

a IT 1205

 

(mod.)

Gardenia

a IT 1205

 

(mod.)

Giada

a IT 1205

 

(mod.)

Giardina

a IT 1205

 

(mod.)

Glory

 

 

= Królowa Majowych

Gondar

a NL 60

 

(add.)

Goriziana estiva

 

 

(del.)

Helvius

a NL 108

 

(add.)

Iride

b NL 78

 

(add.)

Julius

a NL 108

 

(add.)

Kasam

 

 

(del.)

Królowa Majowych

a PL x

 

(mod.) Glory NL May Queen UK Maycrop NL Meesterproef NL Preferno NL

May King

b UK 6170, b BG 97

 

 

Meikoningin

b NL x

 

 

Rainha de Maio

b PT 830

 

 

Regina di Maggio

b IT x

 

 

Reina de mayo

b ES 10

 

 

Lollo rossa

a IT 1205, b NL x, b BG x

 

(mod.)

Loribel

b NL 2a

 

(add.)

Luiza

a PL 218

 

(mod.)

Lunabionda

a IT 226

 

(add.)

Madera

a PL 218

 

(mod.)

Maikönig

 

 

= Królowa Majowych f: 30.6.2013

Maritima

b NL 26

 

(add.)

May King

 

 

(mod.) = Królowa Majowych

May Queen

 

 

= Królowa Majowych

Maycrop

 

 

= Królowa Majowych

Meesterproef

 

 

= Królowa Majowych

Meikoningin

 

 

(mod.) = Królowa Majowych

Mitria

b NL 108

 

(add.)

Model

b NL 2a

 

(add.)

Multigreen 2

a NL 60

 

(add.)

Naturel

a IT 1205

 

(mod.)

Ovation

b NL 26

 

(mod.)

Owacja

a PL 187

 

 

Owacja

 

 

(mod.) = Ovation

Passus

a NL 108

 

(add.)

Perla

a IT 1205

 

(add.)

Plenty

a CZ 320, b NL 105

 

(mod.)

Preferno

 

 

= Królowa Majowych

Rainha de Maio

 

 

(mod.) = Królowa Majowych

Red head

 

 

(del.)

Regina dell'anno

 

 

(del.)

Regina di Maggio

 

 

(mod.) = Królowa Majowych

Reina de mayo

 

 

(mod.) = Królowa Majowych

Robinson

b NL 105, b BG 75

 

(mod.)

Romabella

a IT 1205

 

(mod.)

Romaserra

a IT 1205

 

(mod.)

Romestate

a IT 1205

 

(mod.)

Rugiada

a IT 1205

 

(mod.)

Saula

a NL 26

 

(add.)

Serena

a IT 1205

 

(mod.)

Sonia

a IT 1205

 

(mod.)

Susybel

b NL 2a

 

(add.)

Sweetheart

b NL 60

 

(add.)

Terry

a IT 766

 

(mod.)

Tortuga

 

 

(del.)

Trinette

b NL 26

 

(add.)

Tundra

a IT 766

 

(add.)

Turandot

a IT 141

 

(add.)

Turex

 

 

f: 30.6.2013

Verdunna

a IT 1205

 

(mod.)

Vibelle

b NL 2a

 

(add.)


24.   LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1

2

3

4

Abaco

a IT 766

 

H (mod.)

Acasto 89-148

 

 

(del.)

Addalyn

a ES 4311

 

H (add.)

Admiral

a IT 766

 

H (mod.)

Aleandro

a IT 1301

 

H (add.)

Alfama

a NL 73

 

H (add.)

Alien

a IT 1205

 

H (mod.)

Allflesh 1000

a IT 766

 

H (mod.)

Allflesh 1110

a IT 766

 

H (mod.)

Allflesh 1120

a IT 766

 

H (mod.)

Allflesh 1125

a IT 766

 

H (mod.)

Allflesh 1130

a IT 766

 

H (mod.)

Allflesh 900

a IT 766

 

H (mod.)

Allflesh 905

a IT 766

 

H (mod.)

Allflesh 915

a IT 766

 

H (mod.)

Allflesh 935

a IT 766

 

H (mod.)

Anemon

b NL 60

 

H (add.)

Argo 89-089

 

 

(del.)

Arnika

a IT 766

 

H (mod.)

Aspion

a IT 766

 

H (add.)

Astro

a IT 1205

 

H (mod.)

Atomic

a IT 766

 

H (mod.)

Avenue

a IT 766

 

H (mod.)

Baby Doc

a IT 787

 

H (add.)

Battito

a IT 1205

 

H (mod.)

Bazooka Ty

a IT 211

 

H (add.)

Bolseno

a IT 1205

 

H (mod.)

Brillante

b ES 4311

 

H (mod.)

Bronte

b NL 60

 

H (add.)

Buonopeel

a IT 787

 

H (add.)

Capriciu

 

 

(del.)

Carisma

a RO 1033

 

(add.) ant. Capriciu

Carmos

a IT 766

 

H (mod.)

Carrera

a IT 766

 

H (mod.)

Casanuova

a IT 2018

 

H (add.)

Catalina

 

 

f: 30.6.2013

Celzus

b NL 73, a PL 908, a SK 177

 

H (mod.)

Challenger

 

 

(del.)

Chico III

b BG 125

 

(mod.)

Coriandolo

a IT 1205

 

H (mod.)

Corrida

a IT 1205

 

H (mod.)

Datterino

a IT 766

 

H (mod.)

Dianapeel

a IT 788

 

H (mod.)

Doppiopi

a IT 766

 

H (mod.)

Dualrow

b ES 84

 

H (add.)

Early Fire

 

 

f: 30.6.2013

Early Mech

 

 

(del.)

Edimar

a IT 141

 

H (add.)

Elisir

a IT 1205

 

H (mod.)

Estremo

a IT 1205

 

H (mod.)

Ettore

a IT 2018

 

H (add.)

Fanta

a IT 1205

 

H (mod.)

Ferdelance

b NL 73

 

H (add.)

Fillice

a IT 125

 

H (add.)

First

a IT 766

 

H (add.)

Fletcher

a NL 8

 

H (add.)

Folletto

a IT 1205

 

H (mod.)

Follia

a IT 1205

 

H (mod.)

Frantic

 

 

(del.)

Fulmine

a IT 1205

 

H (mod.)

Gabor

b NL 73

 

H (mod.)

Genesis

a IT 766

 

H (mod.)

Gibson

a IT 766

 

H (mod.)

Giuny

a IT 766

 

H (mod.)

Goblin

a IT 766

 

H (mod.)

Golf

a IT 766

 

H (mod.)

Gotico

a IT 141

 

H (add.)

Grande

a IT 1205

 

H (mod.)

Grinta

a IT 1205

 

H (mod.)

Gulliver

 

 

(del.)

Gypsy

a IT 788

 

H (mod.)

Heinz 1350

b IT 141, b NL x

 

(mod.)

Hobby

a IT 1205

 

H (mod.)

Hysioux

a IT 766

 

H (mod.)

Ibrido tondo F 1 N.23

 

 

(del.)

Ipparino

a IT 1303

 

H (add.)

Iride

a IT 766

 

H (mod.)

Kallyspera

a IT 125

 

H (add.)

Katon

a ES 98

 

H (add.)

Klass

b NL 73

 

H (add.)

Kristin

 

 

(del.)

Kristinica

a RO 1033

 

(add.) ant. Kristin

Letos

a IT 766

 

H (mod.)

Libertino

a IT 1303

 

H (add.)

Licobrix

a IT 216

 

H (add.)

Lillo

a IT 766

 

H (mod.)

Love Song

a ES 4311

 

H (add.)

Lucciola

a IT 1205

 

H (mod.)

Magno

a IT 766

 

H (mod.)

Mandurio

a IT 1205

 

H (mod.)

Marbella

a IT 1205

 

H (mod.)

Marcsi

b HU 139146

 

(add.)

Marecchia

 

 

(del.)

Marlene

a IT 766

 

H (mod.)

Marzano P 4

b IT 1205

 

(mod.) S. Marzano nano IT

Mascalzone

a IT 141

 

H (add.)

Melody

a IT 1205

 

H (add.)

Modus

a IT 141, a PL 922

 

H (mod.)

Molteno

a IT 1205

 

H (mod.)

Morabel

 

 

f: 30.6.2013

Mosaico

a IT 1205

 

H (mod.)

Moskva

 

 

f: 30.6.2013

Multiplo

a IT 1205

 

H (mod.)

Najal AF

a IT 766

 

H (mod.)

Nemo Nadin

 

 

f: 30.6.2013

Nemo-Netta

a FR 1701

 

H (mod.)

Niuro

a IT 766

 

H (mod.)

Nohal

a IT 766

 

H (mod.)

Oriente

a IT 1402

 

H (add.)

Oriolus

 

 

f: 30.6.2013

Orion

a IT 1205

 

H (mod.)

Ovetto

 

 

(del.)

Pădureanca

a RO 1072

 

(add.)

Pecal AF

a IT 766

 

H (add.)

Pelée

a IT 766

 

H (mod.)

Petogro

 

 

(del.)

Petomech

 

 

(del.)

Petra

a IT 766

 

H (mod.)

Pilar

a IT 766

 

H (mod.)

Pinty

a IT 1301

 

H (add.)

Pirata

b ES 63

 

H (add.)

Pitagora

a IT 125

 

H (add.)

Pizzaiolo

a IT 766

 

H (add.)

Platus

b NL 73, a PL 908, a SK 177

 

H (mod.)

Pomored

a IT 1205

 

H (mod.)

Pozzano

b NL 26

 

H (add.)

Priapos

a IT 1402

 

H (add.)

Principino

a IT 1205

 

H (add.)

Quiquo

a IT 2018

 

H (add.)

Ramino

a IT 418

 

H (add.)

Ranieri

a IT 125

 

H (add.)

Rebecca

a IT 788

 

H (mod.)

Red Cloud

 

 

f: 30.6.2013

Red Gem

a IT 766

 

H (add.)

Red Hunter

 

 

(del.)

Red Magic

a IT 787

 

H (add.)

Red peel

a IT 788

 

H (mod.)

Redondino

a IT 766

 

H (mod.)

Revenge AF

a IT 766

 

H (mod.)

Ribelle

a IT 1205

 

H (mod.)

Ribes

a IT 766

 

H (mod.)

Rio fuego

a IT 241, b BG x

 

(mod.)

Ris 8

a IT 766

 

H (mod.)

Ritmo

a IT 1205

 

H (mod.)

Riviera

a IT 1205

 

H (mod.)

Rossini

a IT 1205

 

H (mod.)

Rosso Delta

a IT 1402

 

H (add.)

Royal chico VF

 

 

(del.)

Rubicone

 

 

(del.)

Ruby Red

a IT 766

 

H (mod.)

S. Marzano nano

 

 

= Marzano P 4

Salsero

b HU 107550

 

(add.)

Scarlet

a IT 766

 

(mod.)

Scarpariello

a IT 766

 

H (mod.)

Scintilla

a IT 1205

 

H (mod.)

Sfizio

b NL 78

 

H (add.)

Sharal

a IT 766

 

H (mod.)

Simbol

a IT 1205

 

H (mod.)

Snake

 

 

(del.)

Spazio

a IT 1205

 

H (mod.)

Strillo

a IT 418

 

H (add.)

Tarallo

a IT 141

 

H (add.)

Tess

a IT 766

 

H (add.)

Tigro

a IT 141

 

H (add.)

Tikal

a IT 766

 

H (mod.)

Timos

a IT 766

 

H (mod.)

Tocayo

a NL 8

 

H (add.)

Toliman

a NL 8

 

H (add.)

Tomimaru

b NL 73

 

H (add.)

Tomyred

a IT 766

 

H (mod.)

Tondino maremmano

 

 

(del.)

Tondo F 1 N. 130

 

 

(del.)

Tony

a IT 766

 

(mod.)

Tourance

b NL 73

 

H (add.)

Unicum

a IT 766

 

H (mod.)

Urania

 

 

(del.)

Varenne

a IT 766

 

H (mod.)

Verduro

a IT 1205

 

H (mod.)

VFN 8

 

 

(del.)

Vidal

a IT 141

 

H (add.)

Virtus

a IT 766

 

H (mod.)

Web

a IT 125

 

H (add.)

Zealand

b NL 73

 

H (add.)

Zephyr

 

 

f: 30.6.2013

Zeppelin

a IT 766

 

H (mod.)

Zip

a IT 1205

 

H (mod.)

Zucchero

a IT 1205

 

H (mod.)


25.   PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1

2

3

4

Félhosszú

 

 

= Halblange

Festival 68

a CZ 140, a DE 3384, a PL 218, a SK 270, a BG 48

 

(mod.)

Halblange

a DE x, a PL x, a SK x, b BG x

 

(mod.)

Félhosszú

a HU 151508, a RO 2073

 

 

Halflange

b NL x

 

 

Halflange

 

 

= Halblange

Hosszú

a HU 149567, a SK 142

 

(mod.)

Korai cukor

a HU 151508

 

(mod.)

Lenka

a PL 218

 

(mod.)

Selwa

a PL 218

 

(mod.)


26.   PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN

1

2

3

4

Enorma

b NL x

 

(mod.)


27.   PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1

2

3

4

1

Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean

 

 

Alamo

 

 

f: 30.6.2013

Aldebaran

 

 

(del.)

Algol

 

 

(del.)

Andi

 

 

f: 30.6.2013

Aura

a PL 218

 

(mod.)

Bahalores

b NL 4

 

(mod.)

Barone rosso

a IT 1205

 

(mod.)

Berggold

a DE x, b NL 4

 

(mod.)

Big borlotto

a IT 1205

 

(mod.)

Borlotto nano 45

 

 

(del.)

Brio

 

 

f: 30.6.2013

Cantare

a NL 95, b BG 68

 

(mod.)

Cartagena

b NL 78

 

H (add.)

Creso

a IT 1205

 

(mod.)

Deneb

 

 

(del.)

Dragone

 

 

(del.)

Drake

 

 

f: 30.6.2013

Efekta

a PL 218

 

(mod.)

Fantasia

a IT 1205

 

(mod.)

Flash

a IT 766

 

(mod.)

Flevoro

a NL 95

 

(mod.)

Friverde

a IT 1205

 

(mod.)

Futuro

a IT 1205

 

(mod.)

Gipsy

a IT 241

 

(mod.)

Giulia

a IT 14

 

(mod.)

Goldfinger

 

 

f: 30.6.2013

Impero bianco

a IT 1205

 

(mod.)

Indios

a IT 1205

 

(mod.)

Kreacja

a PL 218

 

(mod.)

Lasso

 

 

f: 30.6.2013

Linera

a NL 95

 

(mod.)

Magico

a IT 1205

 

(mod.)

Magnum

b NL 95

 

(mod.)

Mantorosso

a IT 1205

 

(mod.)

Maruxa

a ES 138

 

(add.)

Meccano

a IT 1205

 

(add.)

Minidor

a NL 95

 

(mod.)

Montalbano

a IT 14

 

(mod.)

Nobel

a IT 1205

 

(mod.)

Nomad

b NL 95

 

(mod.)

Orinoco

b NL 95

 

(mod.)

Oriola

b ES 10

 

(add.)

Perlata

a RO 1031

 

(add.)

Primera

 

 

f: 30.6.2013

Rambo

a IT 766

 

(mod.)

Re Mida

a IT 1205

 

(mod.)

Rigel

 

 

(del.)

Romano Milano

 

 

f: 30.6.2013

Romano 26

 

 

f: 30.6.2013

Scossa

a IT 1205

 

(add.)

Scuba

a NL 95

 

(mod.)

SF Uno

b ES 10

 

(add.)

Sonate

a NL 95

 

(mod.)

Sonesta

b NL 95, a SK 251

 

(mod.)

Sorano

a IT 1205

 

(mod.)

Spaghetto

a IT 1205

 

(mod.)

Splendido

a IT 1205

 

(mod.)

Style

a IT 1205

 

(mod.)

Supremo

a IT 1205

 

(mod.)

Viviana

a SK 250

 

(mod.)

Dunia

 

 

(del.)

2

Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean

 

 

Albino

a IT 1205

 

(mod.)

Arcobaleno

a IT 1205

 

(mod.)

Barbarossa

a IT 1205

 

(mod.)

Bingo

a IT 1205

 

(mod.)

BTD01

a ES 31

 

(add.)(1)

Drago

a IT 1205

 

(mod.)

Frima

 

 

f: 30.6.2013

Fulgor

a IT 1205

 

(mod.)

Gadir

b ES 10

 

(add.)

Mădărașeni

a RO 1034

 

(add.)

Marengo

a IT 1205

 

(mod.)

Maximina

a ES 138

 

(add.)

Millenium

a IT 1205

 

(mod.)

Patxi

b ES 241

 

(add.) ant. Santiago

Saetta

a IT 1205

 

(mod.)

Santiago

 

 

(del.)

Sciabola rossa

 

 

(del.)

Solista

a IT 1205

 

(mod.)

Superstar

a IT 766

 

(mod.)

Tricolore

a IT 1205

 

(mod.)

Uragano

a IT 1205

 

(mod.)

Vampire

a IT 766

 

(mod.)

Verdana

a RO 1031

 

(add.)

Zecchino

a IT 1205

 

(mod.)


28.   PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1

2

3

4

1

Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea

 

 

Avola

 

 

= Spring

Balmoral

a UK 63

 

(mod.)

Bellerophon

b NL 78

 

(add.)

Bornita

a DE 920

 

(mod.)

Caravella

a IT 1205

 

(mod.)

Chicco

 

 

f: 30.6.2013

Daniel

a PL 218

 

(mod.)

Gerda

a DE 265

 

(mod.)

Jaguar

a UK 63

 

(mod.)

Karina

b HU 104845, b IT 788, a NL x, a BG x

 

(mod.)

Kerstin

a DE 265

 

(mod.)

Lampo

a IT 1205

 

(mod.)

Léda

a HU 166562

 

(mod.)

Lotus

 

 

= Milor

Lunova

 

 

f: 30.6.2013

Lynx Tre

a IT 241

 

(mod.)

Maestro

 

 

(del.)

Magnum

a IT 1205

 

(mod.)

Mastin

b DK 52, a HU 152000

 

(mod.)

Maxigolt

a DE 265

 

(mod.)

Milor

a HU 151751, a IT 241

 

(mod.)

Lotus

b ES 5073

 

 

Nefryt

a PL 218

 

(mod.)

Onward

a ES x, b FR x, a HU 104845, b NL x, b UK x

 

(mod.) Valles ES Vorwärts NL

Pegaz

a PL 218

 

(mod.)

Polo

 

 

f: 30.6.2013

Radim

a CZ 239, a SK x

 

(mod.)

Rani

a DE 265

 

(mod.)

Remus

a DE 920

 

(mod.)

Sancho

a UK 63

 

(mod.)

Spring

b IT 241

 

(mod.)

Avola

a HU 166562, a PL 761, a SK 168

 

 

Tiara

b HU 151508

 

(add.)

Triton

 

 

f: 30.6.2013

Valgreen

 

 

f: 30.6.2013

Valles

 

 

= Onward

Vorwärts

 

 

= Onward

Wolf

a DE x, a HU 151751, b BG 61

 

(mod.)

2

Pisum sativum L. (partim) - Round pea

 

 

Gordon

a IT 1205

 

(mod.)

Rajnai Törpe

a HU 164580

 

(mod.)

3

Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea

 

 

Bajka

a PL 218

 

(mod.)

Iłówiecki

a PL 218

 

(mod.)


29.   RAPHANUS SATIVUS L. -

1

2

3

4

1

Raphanus sativus L. - Radish

 

 

Colibrì

 

 

(del.)

Colt

 

 

(del.)

Fiesta

a PL 218

 

(mod.)

Isabell

a DE 7092

 

(mod.)

Kaja

a PL 218

 

(mod.)

Korund

a DE 7092, a SK 343

 

(mod.)

Presto

a DE 7092

 

(mod.)

Red Hazera

b CY 14

 

(add.)

Reeve

b NL 8

 

H (add.)

Rodeo

b NL 8

 

H (add.)

Rodos

a DE 7092, a SK 343

 

(mod.)

Silesia

a CZ 682, a PL 218

 

(mod.)

Szentesi óriás vaj

a SK 323

 

(mod.)

Tetra Iłówiecka

a PL 218

 

(mod.)

Warta

a PL 218

 

(mod.)

2

Raphanus sativus L. - Black radish

 

 

Iulia

a RO 1033

 

(add.)

Mino Summer Cross

b NL 75

 

H (mod.)


31.   SCORZONERA HISPANICA L. - SCORZONERA / BLACK SALSIFY

1

2

3

4

Melina

b BE 257

 

(add.)


32.   SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1

2

3

4

Betty

a IT 766

 

H (mod.)

Black bell

 

 

(del.)

Clelia

b HU 107550

 

(add.)

Giotto

a IT 1205

 

H (mod.)

Gloria

a IT 1303

 

H (add.)

Ideal

a IT 1205

 

H (mod.)

Irene

a IT 1205

 

H (mod.)

Kariba

 

 

(del.)

Linda

a IT 1205

 

H (mod.)

Madonna

b NL 73

 

H (mod.)

Morisca

a IT 766

 

H (mod.)

Prosperosa

b IT 1205

 

(mod.)

Venere Nera

a IT 1303

 

H (add.)

Wanda

a IT 1303

 

H (add.)


33.   SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1

2

3

4

Bahamas

b NL 509

 

H (add.)

Excalibur

 

 

(del.)

Ibrido F1 M.T.

 

 

(del.)

Ibrido N.612

 

 

(del.)

Merlo Nero

 

 

= Viridis Olter

Multoverde

a IT 1205

 

(mod.)

Packer hybrid

 

 

(del.)

Philo Olter

 

 

(del.)

Rock

 

 

(del.)

Seychelles

b NL 509

 

H (add.)

Solomon

b NL 509

 

H (add.)

Triptiek

 

 

f: 30.6.2013

Viridis Olter

b IT 1205

 

(mod.) Merlo Nero IT

Wallis

b NL 78

 

H (add.)


34.   VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR. - CORN SALAD / LAMB'S LETTUCE

1

2

3

4

Evolution

a NL 60

 

(add.)

Fusion

a NL 60

 

(add.)

Sensation

a NL 60

 

(add.)


35.   VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN

1

2

3

4

Astabella

a IT 1205

 

(mod.)

Bonzo

a PL 218

 

(mod.)

Olter sciabola verde

a IT 1205

 

(mod.)


36.   ZEA MAYS L. (PARTIM) -

1

2

3

4

2

Zea mays L. - Popcorn

 

 

AP2201

b HU 108096

 

H (add.)(1)

AP2501

b HU 108096

 

H (add.)(1)

AP2504

b HU 108096

 

H (add.)(1)

Poppy

 

 

f: 30.6.2013

1

Zea mays L. - Sweet corn

 

 

Centurion

 

 

f: 30.6.2013

Dacia FD

a RO 1001

 

H (add.)

Deliciul verii

a RO 1005

 

H (add.)

Desert FD

a RO 1001

 

H (add.)

Diamant FD

a RO 1001

 

H (add.)

Dulce de Bacău

a RO 1031

 

(add.)

Empire

 

 

f: 30.6.2013

Estival TU

a RO 1005

 

H (add.)

Gina FD

a RO 1001

 

H (add.)

Gyongymazsola

a SK 228

 

H (mod.)

HMX 6386

b HU 101921

 

H (add.)(1)

Indira

 

 

f: 30.6.2013

Keira

b HU 106960

 

H (add.)

Lara

a IT 766

 

H (add.)

Legend

a SK 288

 

H (mod.)

Madonna

 

 

f: 30.6.2013

Melyssa

b HU 106960

 

H (add.)

Mv Zamatos

 

 

f: 30.6.2013

Nugat 72

a SK 228

 

H (mod.)(1)

Prima TU

a RO 1005

 

H (add.)

Puma

 

 

f: 30.6.2013

Rival

 

 

f: 30.6.2013

Sundance

a SK 288

 

H (mod.)

Tessa

b HU 106960

 

H (add.)

Tribute

b HU 106960

 

H (add.)

Wallaby

 

 

f: 30.6.2013

Wombat

a SK 163

 

H (mod.)