Părţi
Motivele
Dizpozitiv

Părţi

În cauza C‑313/10,

având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Landesarbeitsgericht Köln (Germania), prin decizia din 13 aprilie 2010, primită de Curte la 29 iunie 2010, în procedura

Land Nordrhein‑Westfalen

împotriva

Sylvia Jansen,

PREȘEDINTELE CAMEREI A DOUA A CURȚII,

după ascultarea avocatului general M. N. Jääskinen,

pronunță prezenta

Ordonanță

Motivele

1. Prin scrisoarea din 6 octombrie 2011, primită de grefa Curții la 13 octombrie 2011, Landesarbeitsgericht Köln a informat Curtea că acțiunea principală a rămas fără obiect și că, în consecință, își retrage cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare.

2. În aceste împrejurări, se impune să se dispună radierea prezentei cauze din registrul Curții.

3. Întrucât, în privința părților din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Dizpozitiv

Pentru aceste motive, președintele Camerei a doua a Curții dispune:

Radiază cauza C‑313/10 din registrul Curții.

Luxemburg, 25 octombrie 2011.