Šalys
Sprendimo motyvai
Rezoliucinė dalis

Šalys

Byloje C‑313/10

dėl Landesarbeitsgericht Köln (Vokietija) 2010 m. balandžio 13 d. nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2010 m. birželio 29 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Land Nordrhein-Westfalen

prieš

Sylvia Jansen

TEISINGUMO TEISMO ANTROSIOS KOLEGIJOS PIRMININKAS,

susipažinęs su generalinio advokato N. Jääskinen nuomone,

priima šią

Nutartį

Sprendimo motyvai

1. 2011 m. spalio 6 d. laišku, kurį Teisingumo Teismo kanceliarija gavo 2011 m. spalio 13 d., Landesarbeitsgericht Köln pranešė Teisingumo Teismui, kad ginčas pagrindinėje byloje neteko dalyko, todėl jis atšaukia savo prašymą priimti prejudicinį sprendimą.

2. Šiomis aplinkybėmis reikia nurodyti šią bylą išbraukti iš Teisingumo Teismo registro.

3. Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Rezoliucinė dalis

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismo antrosios kolegijos pirmininkas nutarė:

Išbraukti bylą C‑313/10 iš Teisingumo Teismo registro.

Priimta 2011 m. spalio 25 d. Liuksemburge.