Felek
Az ítélet indoklása
Rendelkező rész

Felek

A C‑313/10. sz. ügyben,

az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Landesarbeitsgericht Köln (Németország) a Bírósághoz 2010. június 29‑én érkezett, 2010. április 13‑i határozatával terjesztett elő az előtte

a Land Nordrhein‑Westfalen

és

Sylvia Jansen

között folyamatban lévő eljárásban,

A BÍRÓSÁG MÁSODIK TANÁCSÁNAK ELNÖKE,

N. Jääskinen főtanácsnok meghallgatását követően,

meghozta a következő

Végzést

Az ítélet indoklása

1. A Landesarbeitsgericht Köln 2011. október 6‑i levelével, amely 2011. október 13‑án érkezett a Bíróság Hivatalához, tájékoztatta a Bíróságot arról, hogy az alapjogvita okafogyottá vált, és hogy következésképpen visszavonja az előzetes döntéshozatal iránti kérelmét.

2. E körülmények között el kell rendelni a jelen ügy törlését a Bíróság nyilvántartásából.

3. Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a nemzeti bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez utóbbi bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg.

Rendelkező rész

A fenti indokok alapján a Bíróság második tanácsának elnöke a következőképpen határozott:

Elrendeli a C‑313/10. sz. ügy törlését a Bíróság nyilvántartásából.

Luxembourg, 2011. október 25.