23.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 288/49


Žaloba podaná dne 23. srpna 2010 — Hartmann v. OHIM — Mölnlycke Health Care (MESILETTE)

(Věc T-342/10)

()

2010/C 288/92

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Paul Hartmann AG (Heidenheim, Německo) (zástupce: N. Aicher, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Mölnlycke Health Care AB (Göteborg, Švédsko)

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 20. května 2010 ve věci R 1222/2009-2 a

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: Další účastník řízení před odvolacím senátem

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „MESILETTE“ pro výrobky zařazené do třídy 5 — přihláška ochranné známky Společenství č. 6494025.

Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Žalobce

Namítaná ochranná známka nebo označení: Zápis německé ochranné známky č. 1033551 týkající se slovní ochranné známky „MEDINETTE“ pro výrobky zařazené do třídy 25; mezinárodní zápis ochranné známky č. 486204 týkající se slovní ochranné známky „MEDINETTE“ pro výrobky zařazené do třídy 25

Rozhodnutí námitkového oddělení: Zamítnutí námitek

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady č. 207/2009, jelikož odvolací senát nesprávně posoudil nebezpečí záměny, a především podobnosti označení.