10.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 243/10


Rättelse till infordran av intresseanmälan för deltagande i de vetenskapliga panelerna vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Parma, Italien)

( Europeiska unionens officiella tidning C 151 av den 10 juni 2010 )

2010/C 243/05

På sidan 6, ”Sista dagen att skicka ansökningar”, ska det

i stället för:

”… 15 september 2010 kl. 24.00 (lokal tid, GMT + 1) …”

vara:

”… den 30 september 2010 kl. 24.00 (lokal tid Bryssel) …”.