10.9.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 243/10


Sprostowanie do wezwania do wyrażenia zainteresowania członkostwem w panelach naukowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (Parma, Włochy)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151 z dnia 10 czerwca 2010 r. )

2010/C 243/05

Strona 6, „Termin składania zgłoszeń”:

zamiast:

„… 15 września 2010 r. …”,

powinno być:

„… 30 września 2010 r. …”.