10.9.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 243/10


Labojums aicinājumā pieteikties konkursam par dalību Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes zinātnes ekspertu grupās (Parma, Itālija)

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 151, 2010. gada 10. jūnijs )

2010/C 243/05

6. lappusē sadaļā “Pieteikumu iesūtīšanas beigu termiņš”:

tekstu:

“.. 2010. gada 15. septembra ..”,

lasīt šādi:

“.. 2010. gada 30. septembra ..”.