10.9.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 243/10


Kvietimo teikti paraiškas Europos maisto saugos tarnybos (įsikūrusios Italijoje, Parmos mieste) mokslinių grupių narių vietoms užimti klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 151, 2010 m. birželio 10 d. )

2010/C 243/05

6 puslapis, „Paskutinė paraiškų pateikimo data“:

yra:

„… 2010 m. rugsėjo 15 d. …“,

turi būti:

„… 2010 m. rugsėjo 30 d. …“.