25.8.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 199/32


Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 11 iulie 2007 — Flex Equipos de Descanso/OAPI — Leggett & Platt (LURA-FLEX)

(Cauza T-192/04) (1)

(„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii verbale comunitare LURA-FLEX - Mărci figurative naționale anterioare conținând elementul verbal «flex» - Prezentare tardivă în fața diviziei de opoziție a traducerilor documentelor furnizate în susținerea notorietății mărcilor anterioare - Obligația camerei de recurs de a aprecia necesitatea de a lua în considerare documentele traduse’)

(2007/C 199/59)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Flex Equipos de Descanso, SA (Madrid, Spania) (reprezentanți: inițial R. Ocquet, ulterior I. Valdelomar Serrano, avocats)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: S. Laitinen și G. Schneider, agenți)

Cealaltă parte în procedura în fața camerei de recurs a OAPI, intervenientă în fața Tribunalului: Leggett & Platt, Inc. (Carthage, Missouri, Statele Unite) (reprezentanți: G. Cronin și S. Castley, solicitors și G. Hollingworth, barrister)

Obiectul

Acțiune introdusă împotriva deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 18 martie 2004 (cauza R 333/2003-1) privind o procedură de opoziție între Flex Equipos de Descanso, SA și Leggett & Platt, Inc.

Dispozitivul

1)

Anulează decizia Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 18 martie 2004 (cauza R 333/2003-1).

2)

OAPI va suporta propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de reclamantă.

3)

Intervenienta va suporta propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 217, 28.8.2004.