25.8.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 199/32


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 11 juli 2007 — Flex Equipos de Descanso/BHIM — Leggett & Platt (LURA-FLEX)

(Zaak T-192/04) (1)

(„Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord LURA-FLEX - Oudere nationale beeldmerken die woordelement „flex’ bevatten - Laattijdige overlegging aan oppositieafdeling van vertalingen van ter staving van bekendheid van oudere merken ingediende stukken - Verplichting van kamer van beroep om noodzaak van inaanmerkingneming van vertaalde documenten te beoordelen’)

(2007/C 199/59)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Flex Equipos de Descanso, SA (Madrid, Spanje) (vertegenwoordigers: aanvankelijk R. Ocquet, vervolgens I. Valdelomar Serrano, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordigers: S. Laitinen en G. Schneider, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Leggett & Platt, Inc. (Carthage, Missouri, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: G. Cronin en S. Castley, solicitors, en G. Hollingworth, barrister)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 18 maart 2004 (zaak R 333/2003-1) inzake een oppositieprocedure tussen Flex Equipos de Descanso, SA en Leggett & Platt, Inc.

Dictum

1)

De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 18 maart 2004 (zaak R 333/2003-1) wordt vernietigd.

2)

Het BHIM wordt verwezen in zijn eigen kosten en in die van verzoekster.

3)

Interveniënte zal haar eigen kosten dragen.


(1)  PB C 217 van 28.8.2004.