25.8.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 199/32


Az Elsőfokú Bíróság 2007. július 11-i ítélete – Flex Equipos de Descanso kontra OHIM – Leggett & Platt (LURA-FLEX)

(T-192/04. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A LURA-FLEX közösségi szóvédjegy bejelentése - A »flex« szóelemet tartalmazó korábbi nemzeti ábrás védjegyek - A korábbi védjegyek jó hírnevének bizonyítására szolgáló iratok fordításának késedelmes benyújtása a felszólalási osztályhoz - A fellebbezési tanácsnak a lefordított dokumentumok figyelembevétele szükségességének értékelésére vonatkozó kötelessége’)

(2007/C 199/59)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Flex Equipos de Descanso, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselők: kezdetben: R. Ocquet, később: I. Valdelomar Serrano ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: S. Laitinen és G. Schneider, meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Leggett & Platt, Inc. (Carthage, Missouri, Amerikai Egyesült Államok) (képviselők: G. Cronin és S. Castley solicitors és G. Hollingworth barrister)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának (az R 333/2003-1. sz. ügyben) a Flex Equipos de Descanso S.A. és a Leggett & Platt Inc. közötti felszólalási eljárás ügyében 2004. március 18-án hozott határozata ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának (az R 333/2003-1. sz. ügyben) 2004. március 18-án hozott határozatát hatályon kívül helyezi.

2)

Az OHIM maga viseli saját költségeit és a felperes oldalán felmerült költségeket.

3)

A beavatkozó maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 217., 2004.8.28.