25.8.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 199/32


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 11.7.2007 — Flex Equipos de Descanso v. SMHV — Leggett & Platt (LURA-FLEX)

(Asia T-192/04) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin LURA-FLEX rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisemmat kansalliset kuviomerkit, jotka sisältävät sanaosan ’flex’ - Aikaisempien tavaramerkkien tunnettuuden osoittamiseksi esitettyjen todisteiden käännösten toimittaminen väiteosastolle myöhässä - Väiteosaston velvollisuus arvioida, onko käännettyjen asiakirjojen huomioon ottaminen tarpeen)

(2007/C 199/59)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Flex Equipos de Descanso, SA (Madrid, Espanja) (edustaja: aiemmin asianajaja R. Ocquet, sittemmin asianajaja I. Valdelomar Serrano)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)(asiamiehet: S. Laitinen ja G. Schneider)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa: Leggett & Platt, Inc. (Carthage, Missouri, Yhdysvallat) (edustajat: solicitor G. Cronin, solicitor S. Castley ja barrister G. Hollingworth)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 18.3.2004 tekemästä päätöksestä (asia R 333/2003 1), joka koskee Flex Equipos de Descanso, SA:n ja Leggett & Platt, Inc:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 18.3.2004 tekemä päätös (asia R 333/2003 1) kumotaan.

2)

SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

3)

Väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 217, 28.8.2004.