7.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 236/5


Popravek Informativnega obvestila Nadzornega organa Efte v skladu s členom 17(5) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti – Javni razpis v zvezi z opravljanjem rednih zračnih prevozov v skladu z obveznostmi javne službe na Norveškem

( Uradni list Evropske unije C 168 z dne 14. junija 2012 )

2012/C 236/05

Stran 4, tretja vrstica „Obdobje veljavnosti pogodbe“:

besedilo:

„1. november 2012–31. marec 2016“

se glasi:

„1. december 2012–31. marec 2016“.