7.8.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 236/5


Rectificare la avizul de informare din partea Autorității AELS de Supraveghere în temeiul articolului 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate – Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în Norvegia, în conformitate cu obligațiile de serviciu public

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 168 din 14 iunie 2012 )

2012/C 236/05

La pagina 4, la al treilea rând, „Perioada de valabilitate a contractului”:

în loc de:

„1 noiembrie 2012-31 martie 2016”,

se va citi:

„1 decembrie 2012-31 martie 2016”.