7.8.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 236/5


Rettifika għall-avviż ta’ informazzjoni mill-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA f’konformità mal-Artikolu 17(5) tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta’ servizzi tal-ajru fil-Komunità - Sejħa għall-offerti fir-rigward tal-operat ta’ servizzi tal-ajru bi skeda f’konformità mal-obbligi tas-servizz pubbliku fin-Norveġja

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 168 tal-14 ta’ Ġunju 2012 )

2012/C 236/05

F’paġna 4, fit-tielet linja “Perjodu ta’ validità tal-kuntratt”:

fejn hemm:

“Mill-1 ta’ Novembru 2012 sal-31 ta’ Marzu 2016”

għandu jinqara:

“Mill-1 ta’ Diċembru 2012 sal-31 ta’ Marzu 2016”