7.8.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 236/5


Helyesbítés az EFTA Felügyeleti Hatóságnak a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdésén alapuló tájékoztatójához – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére Norvégiában

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 168., 2012. június 14. )

2012/C 236/05

A 4. oldalon a harmadik sorban „A szerződés időbeli hatálya” rovatban:

a következő szövegrész:

„2012. november 1. – 2016. március 31.”

helyesen:

„2012. december 1–2016. március 31.”