7.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 236/5


Oikaistaan lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan nojalla annettu EFTAn valvontaviranomaisen ilmoitus – Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta Norjassa julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti

( Euroopan unionin virallinen lehti C 168, 14. kesäkuuta 2012 )

2012/C 236/05

Sivulla 4, kolmannella rivillä ”Sopimuksen kesto”:

korvataan:

”1. marraskuuta 2012 – 31. maaliskuuta 2016”

seuraavasti:

”1. joulukuuta 2012 – 31. maaliskuuta 2016”.