7.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 236/5


Berigtigelse af bekendtgørelse fra EFTA-Tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Udbud vedrørende driften af ruteluftfart med forpligtelsen til offentlig tjeneste i Norge

( Den Europæiske Unions Tidende C 168 af 14. juni 2012 )

2012/C 236/05

På side 4, i tredje række, ud for »Kontraktens gyldighedsperiode«:

I stedet for:

»1. november 2012 – 31. marts 2016«

læses:

»1. december 2012 – 31. marts 2016«.