7.8.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 236/5


Oprava sdělení Kontrolního úřadu ESVO podle čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství – Výzva k podávání nabídek v souvislosti s pravidelnými leteckými službami v souladu se závazky veřejné služby v Norsku

( Úřední věstník Evropské unie C 168 ze dne 14. června 2012 )

2012/C 236/05

Strana 4, třetí řádek „Doba platnosti smlouvy“:

místo:

„1. listopad 2012–31. březen 2016“,

má být:

„1. prosinec 2012–31. březen 2016“.