1.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 241/9


Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

Případy, ve kterých Komise nevznesla námitky

(Text s významem pro EHP, kromě produktů, na něž se vztahuje příloha I Smlouvy)

(2016/C 241/02)

Datum přijetí rozhodnutí

19.04.2016

Číslo podpory

SA.42333 (2015/N)

Členský stát

Německo

Region

NIEDERSACHSEN

-

Název (a/nebo jméno příjemce)

Niedersachsen: Trinkwasserschutz - Freiwillige Vereinbarungen

Právní základ

§ 28 Niedersâchsisch Wassergesetz (NWG).

Verordnung über die Finanzhilfe zum kooperativen Schutz von Trinkwassergewinnungsgebieten.

Massnahmenkatalog für Freiwilige Vereinbarungen in für Gewässerschutz sensibelen Gebieten, insbesondere Trinkwasserschutzgebieten”

Typ opatření

Režim podpory

-

Cíl

Agro-environmentální závazky, Ochrana životního prostředí

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 84 (v milionech)

Roční rozpočet: EUR 14 (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

do 31.12.2021

Hospodářská odvětví

Rostlinná a živočišná výroba; myslivost a související činnosti, Lesnictví a těžba dřeva

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz - NLWKN -

Am Sportplatz 23, D-26506 Norden

Další informace

-

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum přijetí rozhodnutí

19.02.2016

Číslo podpory

SA.42971 (2015/N)

Členský stát

Kypr

Region

Cyprus

-

Název (a/nebo jméno příjemce)

Εθνικό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για επαναδραστηριοποίηση

πληγέντων αγροτών και για αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περιοχές

που κηρύσσονται ως πληγείσες από πυρκαγιές για την περίοδο 2014 – 2020

Právní základ

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 1 Ιουλίου 2015 επί τη βάσει της Πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο υπό στοιχεία Υ.Γ.Α.Α.Π. 2.14.02.09 και ημερ. 25.6.2015. (βλ. Συνημμένα στην ενότητα 13. Συνημμένα του παρόντος εντύπου).

Typ opatření

Režim podpory

-

Cíl

Rozvoj odvětví, Přírodní pohromy nebo mimořádné okolnosti, Ochrana životního prostředí

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 0,65 (v milionech)

Roční rozpočet: EUR 0,1 (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

do 31.12.2020

Hospodářská odvětví

ZEMĚDĚLSTVÍ; LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Τμήμα Γεωργίας

Λουκή Ακρίτα, 1412, Λευκωσία, Κύπρος

Další informace

-

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum přijetí rozhodnutí

03.05.2016

Číslo podpory

SA.44086 (2016/N)

Členský stát

Itálie

Region

TRENTO

-

Název (a/nebo jméno příjemce)

Approvazione dei criteri fondamentali per la concessione di contributi agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli per le Grandi Imprese - art. 28 della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura).

Právní základ

Deliberazione della Giunta provinciale n. 2140 del 27/11/2015 (come modificata); legge provinciale n. 4, del 28 marzo 2003

Typ opatření

Režim podpory

-

Cíl

Podpora na investice související se zpracováním zemědělských produktů a uváděním zemědělských produktů na trh

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 50 (v milionech)

Míra podpory

40 %

Délka trvání programu

do 31.12.2020

Hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO AGRICOLTURA

VIA TRENER, 3 - 38121 TRENTO

Další informace

-

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.