18.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 136/44


Ordonanța Tribunalului din 15 februarie 2016 – Gascogne Sack Deutschland şi Gascogne/Uniunea Europeană

(Cauza T-843/14) (1)

(2016/C 136/62)

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 56, 16.2.2015.