18.4.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 136/44


Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Frar 2016 – Gascogne Sack Deutschland u Gascogne vs L-Unjoni Ewropea

(Kawża T-843/14) (1)

(2016/C 136/62)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tat-Tielet Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 56, 16.2.2015.