18.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 136/44


Vispārējās tiesas 2016. gada 15. februāra rīkojums – Gascogne Sack Deutschland un Gascogne/Eiropas Savienība

(Lieta T-843/14) (1)

(2016/C 136/62)

Tiesvedības valoda – franču

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 56, 16.2.2015.