18.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 136/44


2016 m. vasario 15 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Gascogne Sack Deutschland ir Gascogne/Europos Sąjunga

(Byla T-843/14) (1)

(2016/C 136/62)

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 56, 2015 2 16.