18.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 136/44


Rješenje Općeg suda od 15. veljače 2016. – Gascogne Sack Deutschland i Gascogne protiv Europske unije

(Predmet T-843/14) (1)

(2016/C 136/62)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik trećeg vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 56, 16. 2. 2015.