18.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 136/44


Üldkohtu 15. veebruari 2016. aasta määrus – Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne versus Euroopa Liit

(Kohtuasi T-843/14) (1)

(2016/C 136/62)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Kolmanda koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 56, 16.2.2015.