28.1.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 25/40


Αναίρεση που άσκησε στις 24 Νοεμβρίου 2011 η Regione Puglia κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) στις 14 Σεπτεμβρίου 2011 στην υπόθεση T-84/10, Regione Puglia κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-586/11 P)

2012/C 25/75

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Regione Puglia (εκπρόσωποι: F. Brunelli και A. Aloia, avvocati)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα της αναιρεσείουσας

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει τη διάταξη που εκδόθηκε από το Γενικό Δικαστήριο στις 14 Σεπτεμβρίου 2011 και επιδόθηκε στην αναιρεσείουσα στις 15 Σεπτεμβρίου 2011 και με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προσφυγή που είχε ασκηθεί στην υπόθεση T-84/10,

συνακόλουθα, να προχωρήσει στην εκδίκαση της υπόθεσης επί της ουσίας και να ακυρώσει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2009) 10350, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, επιβεβαιώνοντας μόνο το κύρος της διάταξης του άρθρου 4, που αφορά την «ανάκληση της απόφασης αναστολής των ενδιάμεσων πληρωμών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με το πρόγραμμα το οποίο αφορά η παρούσα απόφαση»,

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Η αναιρεσείουσα προβάλλει ως πρώτο λόγο αναίρεσης τη συνδρομή διαδικαστικών πλημμελειών κατά τη διαδικασία ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστή, λόγω της οποίας προκλήθηκε σοβαρή ζημία στην αναιρεσείουσα, και συγκεκριμένα βάλλει κατά της μη διεξαγωγής προφορικής διαδικασίας κατά το άρθρο 114, παράγραφος 3, του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου.

Η αναιρεσείουσα ισχυρίζεται, κατά δεύτερον, ότι το Γενικό Δικαστήριο παρέβη το κοινοτικό δίκαιο, καθόσον αφενός ερμήνευσε εσφαλμένα το άρθρο 263, τέταρτο εδάφιο, ΣΛΕΕ και τον κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου (1), σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παράγραφος 2 και 3, ΣΛΕΕ και με το άρθρο 5, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ και αφετέρου δεν αιτιολόγησε επαρκώς τα συμπεράσματά του, πράγμα που συνιστά παράβαση του άρθρου 81 του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου.


(1)  ΕΕ L 161, σ. 1.