26.1.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 26/44


Arrest van het Gerecht van 28 november 2012 — Bauer/BHIM — BenQ Materials (Daxon)

(Zaak T-29/12) (1)

(Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Daxon - Ouder gemeenschapswoordmerk DALTON - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)

2013/C 26/85

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Erika Bauer (Schaufling, Duitsland) (vertegenwoordiger: A. Merz, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: K. Klüpfel, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: BenQ Materials Corp. (Gueshan Toayuan, Taiwan)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 9 november 2011 (zaak R 2191/2010-2) betreffende een oppositieprocedure tussen Erika Bauer en BenQ Materials Corp.

Dictum

1)

Alva Management GmbH wordt toegestaan in de plaats van Erika Bauer te treden als verzoekende partij.

2)

Het beroep wordt verworpen.

3)

Alva Management wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 80 van 17.3.2012.