26.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 213/1


Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2013/C 213/01

Numărul de referință al ajutorului

SA.36308 (13/X)

Stat membru

Finlanda

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

SUOMI/FINLAND

Articolul 107 alineatul (3) litera (c),Zone neasistate

Autoritatea care acordă ajutorul

Työ- ja elinkeinoministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

TEM: PL32, Valtioneuvosto 00023, Finland

ELY: 15 alueellista keskusta (www.ely-keskus.fi)

www.tem.fi; www.ely-keskus.fi

Denumirea măsurii de ajutor

Uusiutuvan energian sekä energian säästön ja tehokkuuden RPA-tuki 2013

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista (1063/2012),

Valtionavustuslaki (688/2001)

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

11.2.2013-31.12.2013

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM,întreprindere mare

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

EUR 45,00 (în milioane)

Pentru garanții

EUR 45,00 (în milioane)

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare pentru studii în domeniul mediului (articolul 24)

50 %

20 %

Ajutoare de mediu pentru investiții în măsuri de economisire a energiei (articolul 21)

60 %

20 %

Ajutoare de mediu pentru investiții în promovarea producției de energie din surse regenerabile de energie (articolul 23)

45 %

20 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20121063

 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20010688.pdf

 

http://www.tem.fi/files/35719/RPA_tukiohjelma_2013.pdf

Numărul de referință al ajutorului

SA.36322 (13/X)

Stat membru

Spania

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

ESPANA

Mixte,Zone neasistate,Articolul 107 alineatul (3) litera (c),Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Autoritatea care acordă ajutorul

Secretario de Estado de Medio Ambiente

Ministerio de Agricultura, Alimentacion y medio ambiente.

Paseo de la Infante Isabel no 1

28071 Madrid ESPAÑA

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacio-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Denumirea măsurii de ajutor

Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire» para la adquisición de vehículos comerciales

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente (BOE no 35 de 9.2.2013)

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

10.2.2013-31.12.2013

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor

Tipul de beneficiar

IMM,întreprindere mare

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

EUR 38,00 (în milioane)

Pentru garanții

EUR 38,00 (în milioane)

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare pentru achiziționarea de noi vehicule de transport care respectă standarde mai stricte decât cele comunitare sau îmbunătățesc nivelul de protecție a mediului în absența standardelor comunitare (articolul 19)

35 %

20 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Numărul de referință al ajutorului

SA.36396 (13/X)

Stat membru

Țările de Jos

Numărul de referință al statului membru

NL

Numele regiunii (NUTS)

DELFT EN WESTLAND

Zone neasistate

Autoritatea care acordă ajutorul

gemeente Midden-Delfland

Postbus 1

2636 ZG Schipluiden

www.middendelfland.nl

Denumirea măsurii de ajutor

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen.

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland op 19 februari 2013.

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

22.3.2013-31.12.2013

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Agricultură, vânătoare și servicii anexe

Tipul de beneficiar

IMM

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

EUR 0,15 (în milioane)

Pentru garanții

EUR 0,15 (în milioane)

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare de mediu pentru investiții în promovarea producției de energie din surse regenerabile de energie (articolul 23)

25 %

0 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.middendelfland.nl/inwoners-ondernemers/subsidieregelingen_3123/item/subsidie-stimulering-gebruik-zonne-energie-en-verwijdering-van-asbest-bij-agrarische-bedrijven_20875.html

Numărul de referință al ajutorului

SA.36403 (13/X)

Stat membru

Italia

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

BASILICATA

Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Autoritatea care acordă ajutorul

Regione Basilicata — Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione tecnologica

Via V. Verrastro 8 – 85100 Potenza

www.basilicatanet.it

Denumirea măsurii de ajutor

Sostegno all'internazionalizzazione delle PMI Lucane

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

DGR n. 209 del 26.2.2013 pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 6 del 5.3.2013

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

2.5.2013-31.12.2015

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII, ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE, PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT, INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE, DISTRIBUȚIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEȘEURILOR, ACTIVITĂȚI DE DECONTAMINARE, CONSTRUCȚII, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Tipul de beneficiar

IMM

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

EUR 2,80 (în milioane)

Pentru garanții

EUR 2,80 (în milioane)

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

PO FESR Basilicata 2007 2013 L.I. III.3.1.A – EUR 1,12 (în milioane)

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare pentru consultanță în favoarea IMM-urilor (articolul 26)

50 %

Ajutoare pentru participarea IMM-urilor la târguri (articolul 27)

50 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=108896&otype=1058&id=896410

Numărul de referință al ajutorului

SA.36404 (13/X)

Stat membru

Italia

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

LOMBARDIA

Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Autoritatea care acordă ajutorul

Regione Lombardia — DG Occupazione e Politiche del lavoro

P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 – Milano (MI)

www.lavoro.regione.lombardia.it

Denumirea măsurii de ajutor

Dote Lavoro — Avviso Dote lavoro Inserimento e Reinserimento lavorativo Persone Svantaggiate

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

L.R. 22/2006; L.R. 19/2007; DDUO n.1 2606 del 27 dicembre 2012; DDUO n. 959 del 11 febbraio 2012

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

15.1.2013-31.10.2014

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM,întreprindere mare

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

EUR 5,00 (în milioane)

Pentru garanții

EUR 5,00 (în milioane)

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Programma Operativo Regionale FSE 2007 / 2013 — EUR 5,00 (în milioane)

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizați sub formă de subvenții salariale (articolul 40)

50 %

Ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap sub formă de subvenții salariale (articolul 41)

75 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_IFL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213575659446&p=1213575659446&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212432&pagename=DG_IFLWrapper&tipologia=Agevolazioni

Numărul de referință al ajutorului

SA.36416 (13/X)

Stat membru

Germania

Numărul de referință al statului membru

421-40306-BY/00

Numele regiunii (NUTS)

BAYERN

Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Autoritatea care acordă ajutorul

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54,

80638 München

http://www.lfl.bayern.de

Denumirea măsurii de ajutor

Bayern: Erwerb von Büroflächen für das KBM e.V.

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz,

Bayerisches Haushaltsgesetz

Zuwendungsbescheid an das KBM e.V.

Tipul măsurii

ajutor ad hoc

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Data acordării ajutorului

Începând cu data de 27.2.2013

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Tipul de beneficiar

IMM — Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe e.V.,Amalienstr. 21/2286633 Neuburg an der Donau

Valoarea totală a ajutorului ad hoc acordat întreprinderii

EUR 0,06 (în milioane)

Pentru garanții

EUR 0,06 (în milioane)

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă acordate IMM-urilor (articolul 15)

10 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/b_kbmbescheid.pdf

Numărul de referință al ajutorului

SA.36435 (13/X)

Stat membru

Marea Britanie

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

LONDON

Zone neasistate

Autoritatea care acordă ajutorul

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Denumirea măsurii de ajutor

Bethnal Green Ventures – Access to Innovation Advisory Services / Risk Capital

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

30.3.2013-30.3.2015

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

GBP 0,90 (în milioane)

Pentru garanții

GBP 0,90 (în milioane)

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă, Furnizarea de capital de risc

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare sub formă de capital de risc (articolele 28-29)

15 000 GBP

Ajutoare pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării (articolul 36)

15 000 GBP

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFBethnal

Click on hyperlink

Numărul de referință al ajutorului

SA.36437 (13/X)

Stat membru

Marea Britanie

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

INNER LONDON

Zone neasistate

Autoritatea care acordă ajutorul

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Denumirea măsurii de ajutor

Wayra UnLTD – Access to Innovation Advisory Services / Business Support Services

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

1.4.2013-1.4.2015

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

GBP 0,66 (în milioane)

Pentru garanții

GBP 0,66 (în milioane)

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării (articolul 36)

25 000 GBP

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFWayra

Click on hyperlink

Numărul de referință al ajutorului

SA.36469 (13/X)

Stat membru

Țările de Jos

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

NOORD-BRABANT

Zone neasistate

Autoritatea care acordă ajutorul

Provincie Noord-Brabant

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

www.brabant.nl

Denumirea măsurii de ajutor

Excelleren in Brabant

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Algemene wet bestuursrecht titel 4.2

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Tipul măsurii

ajutor ad hoc

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Data acordării ajutorului

Începând cu data de 21.3.2013

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM – Koninklijke Vereniging MKB-NederlandPostbus 930022509 AA 'S-GRAVENHAGE

Valoarea totală a ajutorului ad hoc acordat întreprinderii

EUR 1,67 (în milioane)

Pentru garanții

EUR 1,67 (în milioane)

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Formare generală [articolul 38 alineatul (2)]

60 %

0 %

Ajutoare pentru consultanță în favoarea IMM-urilor (articolul 26)

50 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/overig/635000643244464711.aspx

Numărul de referință al ajutorului

SA.36568 (13/X)

Stat membru

Italia

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

LOMBARDIA

Zone neasistate

Autoritatea care acordă ajutorul

Regione Lombardia — DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione

P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 – Milano (MI)

www.industria.regione.lombardia.it

Denumirea măsurii de ajutor

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore delle smart cities and communities

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007«Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007

Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/4321 del 26.10.2012 che introduce nelle Linee Guida di Attuazione dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013 (DGR VIII/8298 del 29 ottobre 2008) la nuova Azione E «Smart Cities and Communities»

D.d.u.o. 29 marzo 2013 –

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

29.3.2013-31.12.2015

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM,întreprindere mare

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

EUR 8,40 (în milioane)

Pentru garanții

EUR 8,40 (în milioane)

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007 — EUR 6,50 (în milioane)

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Cercetare industrială [articolul 31 alineatul (2) litera (b)]

40 %

0 %

Dezvoltare experimentală [articolul 31 alineatul (2) litera (c)]

40 %

0 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Industria%2FWrapperBandiLayout&cid=1213594357406&p=1213594357406&packedargs=menu-to-render%3D1213277013814&pagename=DG_INDWrapper

Numărul de referință al ajutorului

SA.36587 (13/X)

Stat membru

Italia

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

LIGURIA

Mixte

Autoritatea care acordă ajutorul

REGIONE LIGURIA

VIA FIESCHI 15 – 16121 GENOVA

www.regione.liguria.it

Denumirea măsurii de ajutor

POR FESR 2007-2013 Asse 1 linea di attività 1.2.4 «Ingegneria finanziaria» — fondo prestiti rimborsabili

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 22.2.2013 pubblicata sul BURL n. 12 del 20.3.2013 e n. 14 del 3.4.2013

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

2.4.2013-31.12.2013

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

EUR 26,00 (în milioane)

Pentru garanții

EUR 26,00 (în milioane)

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Credit preferențial

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale — FESR — EUR 7,38 (în milioane)

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă acordate IMM-urilor (articolul 15)

20 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/azione-124-fondo-prestiti-rimborsabili.html

Numărul de referință al ajutorului

SA.36589 (13/X)

Stat membru

Spania

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

ASTURIAS

Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Autoritatea care acordă ajutorul

Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias

Plaza de España, 1 . 33007 Oviedo – Asturias – España

www.asturias.es

Denumirea măsurii de ajutor

Ayudas para la ejecución de proyectos de I+D+i

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias, no 88, de 17 de abril de 2013)

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

17.4.2013-31.12.2014

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM,întreprindere mare

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

EUR 5,00 (în milioane)

Pentru garanții

EUR 5,00 (în milioane)

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Programa Operativo FEDER — EUR 4,00 (în milioane)

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnice (articolul 32)

40 %

Ajutoare pentru întreprinderi nou-create inovatoare (articolul 35)

210 000 EUR

Cercetare industrială [articolul 31 alineatul (2) litera (b)]

50 %

20 %

Dezvoltare experimentală [articolul 31 alineatul (2) litera (c)]

25 %

20 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=17/04/2013&refArticulo=2013-06966&i18n.http.lang=es

Numărul de referință al ajutorului

SA.36614 (13/X)

Stat membru

Ungaria

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

Hungary

Articolul 107 alineatul (3) litera (a),Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Autoritatea care acordă ajutorul

Nemzetgazdasági Minisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Denumirea măsurii de ajutor

A fejlesztési adókedvezmény energiahatékonyságot szolgáló beruházási jogcíme

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B. § (1) bekezdés l) pontja

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

1.1.2013-31.12.2014

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM,întreprindere mare

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

HUF 1 000,00 (în milioane)

Pentru garanții

HUF 1 000,00 (în milioane)

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Alte tipuri de avantaje fiscale

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Schemă

50 %

20 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15066

2012. évi CLXXVIII. törvény 36. § (1) bekezdés

Numărul de referință al ajutorului

SA.36617 (13/X)

Stat membru

Estonia

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

Estonia

Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Autoritatea care acordă ajutorul

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, Estonia

http://www.eas.ee

Denumirea măsurii de ajutor

Turismitoodete arendamise toetamise meede

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. augusti 2008. a määrus nr 74 „ Turismitoodete arendamise toetamise tingimused ja kord” (RTL, 26.8.2008, 72, 1012)

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Modification X 6/2008

Durata

19.4.2013-31.12.2013

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM,întreprindere mare

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

EUR 7,50 (în milioane)

Pentru garanții

EUR 7,50 (în milioane)

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Euroopa Regionaalarengu Fond – EUR 7,50 (în milioane)

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Schemă

50 %

20 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

https://www.riigiteataja.ee/akt/116042013016

Numărul de referință al ajutorului

SA.36623 (13/X)

Stat membru

Germania

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Autoritatea care acordă ajutorul

Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpomern

Schloßstraße 6-8

19053 Schwerin

http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/vm/

Denumirea măsurii de ajutor

Richtlinie zur Gewährung von Darlehen zur Förderung von Klimaschutz-Projekten in Mecklenburg-Vorpommern (Klimaschutz-Darlehensprogramm)

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Amtsblatt Mecklenburg-Vorpommern 2013, S. 265

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

9.4.2013-31.12.2015

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM,întreprindere mare

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

EUR 3,33 (în milioane)

Pentru garanții

EUR 3,33 (în milioane)

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Credit preferențial

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

CCI-Code: 2007DE161PO003 – EUR 10,00 (în milioane)

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare de mediu pentru investiții în măsuri de economisire a energiei (articolul 21)

45 %

20 %

Ajutoare de mediu pentru investiții în promovarea producției de energie din surse regenerabile de energie (articolul 23)

45 %

20 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/Foerderungen/Klimaschutz%2c_erneuerbare_Energien_Energieeffizienz/_Foerderungen/Darlehen_zur_Foerderung_von_Klimaschutz-Projekten/_Content/_Dokumente/Richtlinie_vom_8.4.2013.pdf