26.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 213/1


Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir- Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2013/C 213/01

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.36308 (13/X)

Stat Membru

Il-Finlandja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

SUOMI/FINLAND

Artikolu 107(3)(c),Oqsma mhux assistiti

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Työ- ja elinkeinoministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

TEM: PL32, Valtioneuvosto 00023, Finland

ELY: 15 alueellista keskusta (www.ely-keskus.fi)

www.tem.fi; www.ely-keskus.fi

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Uusiutuvan energian sekä energian säästön ja tehokkuuden RPA-tuki 2013

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista (1063/2012),

Valtionavustuslaki (688/2001)

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

11.2.2013 - 31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 45,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

EUR 45,00 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’ %

Għajnuna għall-istudji dwar l-ambjent (Art. 24)

50 %

20 %

Għajnuna għal investiment ambjentali f’miżuri ta’ l-iffrankar l-enerġija (Art. 21)

60 %

20 %

Għajnuna għall-investiment ambjentali għall-promozzjoni ta’ l-enerġija minn sorsi ta’ enerġija li jiġġeddu (Art. 23)

45 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20121063

 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20010688.pdf

 

http://www.tem.fi/files/35719/RPA_tukiohjelma_2013.pdf

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.36322 (13/X)

Stat Membru

Spanja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

ESPANA

Mħallta,Oqsma mhux assistiti,Artikolu 107(3)(c),Artikolu 107(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Secretario de Estado de Medio Ambiente

Ministerio de Agricultura, Alimentacion y medio ambiente.

Paseo de la Infante Isabel no 1

28071 Madrid ESPAÑA

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacio-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire» para la adquisición de vehículos comerciales

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente (BOE no 35 de 9.2.2013)

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

10.2.2013 - 31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Manifattura ta' vetturi bil-mutur, trejlers u semitrejlers

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 38,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

EUR 38,00 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’ %

Għajnuna għax-xiri ta' vetturi ġodda għat-trasport li jtejbu lil hinn millistandards Komunitarji jew li jgħollu l-livell tal-ħarsien ambjentali fl-assenza ta' standards Komunitarji (Art. 19)

35 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.36396 (13/X)

Stat Membru

L-Olanda

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

NL

Isem tar-Reġjun (NUTS)

DELFT EN WESTLAND

Oqsma mhux assistiti

L-awtorità li tagħmel l-għotja

gemeente Midden-Delfland

Postbus 1

2636 ZG Schipluiden

www.middendelfland.nl

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen.

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland op 19 februari 2013.

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

22.3.2013 - 31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Produzzjoni ta' għelejjel u annimali, kaċċa u attivitajiet relatati

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 0,15 (f'miljuni)

Għal garanziji

EUR 0,15 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’ %

Għajnuna għall-investiment ambjentali għall-promozzjoni ta’ l-enerġija minn sorsi ta’ enerġija li jiġġeddu (Art. 23)

25 %

0 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.middendelfland.nl/inwoners-ondernemers/subsidieregelingen_3123/item/subsidie-stimulering-gebruik-zonne-energie-en-verwijdering-van-asbest-bij-agrarische-bedrijven_20875.html

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.36403 (13/X)

Stat Membru

L-Italja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

BASILICATA

Artikolu 107(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Regione Basilicata — Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione tecnologica

Via V. Verrastro 8 – 85100 Potenza

www.basilicatanet.it

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Sostegno all'internazionalizzazione delle PMI Lucane

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

DGR n. 209 del 26.2.2013 pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 6 del 5.3.2013

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

2.5.2013 - 31.12.2015

Settur(i) ekonomiċi konċernati

INFORMATIKA U KOMUNIKAZZJONI, ATTIVITAJIET PROFESSJONALI, XJENTIFIĊI U TEKNIĊI, PROVVISTA TA' ELETTRIKU, GASS, FWAR U ARJA KKONDIZZJONATA, MANIFATTURA, PROVVISTA TA' L-ILMA; SISTEMA TA' DRENAĠĠI, IMMANIĠĠAR TA' L-ISKART U ATTIVITAJIET TA' RIMEDJAZZJONI, KOSTRUZZJONI, TRASPORT U ĦAŻNA

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 2,80 (f'miljuni)

Għal garanziji

EUR 2,80 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

PO FESR Basilicata 2007 2013 L.I. III.3.1.A – EUR 1,12 (f'miljuni)

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’ %

Għajnuna għal konsulenza favur l- SMEs (Art. 26)

50 %

Għajnuna għall-SMEs għall-parteċipazzjoni ġo fieri (Art.27)

50 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=108896&otype=1058&id=896410

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.36404 (13/X)

Stat Membru

L-Italja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

LOMBARDIA

Artikolu 107(3)(c)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Regione Lombardia — DG Occupazione e Politiche del lavoro

P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 – Milano (MI)

www.lavoro.regione.lombardia.it

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Dote Lavoro — Avviso Dote lavoro Inserimento e Reinserimento lavorativo Persone Svantaggiate

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

L.R. 22/2006; L.R. 19/2007; DDUO n.1 2606 del 27 dicembre 2012; DDUO n. 959 del 11 febbraio 2012

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

15.1.2013 - 31.10.2014

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 5,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

EUR 5,00 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Programma Operativo Regionale FSE 2007 / 2013 — EUR 5,00 (f'miljuni)

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’ %

Għajnuna għar-reklutaġġ ta’ ħaddiema żvantaġġati fil-forma ta’ sussidji ta’ pagi (Art. 40)

50 %

Għajnuna għar-reklutaġġ ta’ ħaddiema b’diżabilità fil-forma ta’ sussidji ta’ pagi (Art. 41)

75 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_IFL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213575659446&p=1213575659446&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212432&pagename=DG_IFLWrapper&tipologia=Agevolazioni

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.36416 (13/X)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

421-40306-BY/00

Isem tar-Reġjun (NUTS)

BAYERN

Artikolu 107(3)(c)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54,

80638 München

http://www.lfl.bayern.de

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Bayern: Erwerb von Büroflächen für das KBM e.V.

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz,

Bayerisches Haushaltsgesetz

Zuwendungsbescheid an das KBM e.V.

Tip ta’ miżura

Għajnuna ad hoc

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Data tal-konċessjoni

mill-27.2.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Attivitajiet ta' servizz ta' sostenn għal negozju n.e.c.

Tip ta' benefiċarju

SME — Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe e.V.,Amalienstr. 21/2286633 Neuburg an der Donau

Ammont kumplessiv ta' għajnuna ad hoc konċessa lill-impriża

EUR 0,06 (f'miljuni)

Għal garanziji

EUR 0,06 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’ %

Għajnuna għall-investiment u impjiegi għall-SMEs (Art. 15)

10 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/b_kbmbescheid.pdf

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.36435 (13/X)

Stat Membru

Ir-Renju Unit

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

LONDON

Oqsma mhux assistiti

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Bethnal Green Ventures – Access to Innovation Advisory Services / Risk Capital

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

30.3.2013 - 30.3.2015

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

GBP 0,90 (f'miljuni)

Għal garanziji

GBP 0,90 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta, Provvista ta' kapital ta' riskju

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’ %

Għajnuna fil-forma ta’ kapital ta’ riskju (Art.28 – 29)

15 000 GBP

Għajnuna għal servizzi ta' konsulenza dwar l-innovazzjoni u għal servizzi ta' appoġġ għall-innovazzjoni (Art. 36)

15 000 GBP

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFBethnal

Click on hyperlink

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.36437 (13/X)

Stat Membru

Ir-Renju Unit

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

INNER LONDON

Oqsma mhux assistiti

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Wayra UnLTD – Access to Innovation Advisory Services / Business Support Services

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

1.4.2013 - 1.4.2015

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

GBP 0 66 (f'miljuni)

Għal garanziji

GBP 0 66 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’ %

Għajnuna għal servizzi ta' konsulenza dwar l-innovazzjoni u għal servizzi ta' appoġġ għall-innovazzjoni (Art. 36)

25 000 GBP

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFWayra

Click on hyperlink

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.36469 (13/X)

Stat Membru

L-Olanda

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

NOORD-BRABANT

Oqsma mhux assistiti

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Provincie Noord-Brabant

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

www.brabant.nl

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Excelleren in Brabant

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Algemene wet bestuursrecht titel 4.2

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Tip ta’ miżura

Għajnuna ad hoc

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Data tal-konċessjoni

mill-21.3.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME – Koninklijke Vereniging MKB-NederlandPostbus 930022509 AA 'S-GRAVENHAGE

Ammont kumplessiv ta' għajnuna ad hoc konċessa lill-impriża

EUR 1,67 (f'miljuni)

Għal garanziji

EUR 1,67 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’ %

Taħriġ ġenerali (Art. 38(2))

60 %

0 %

Għajnuna għal konsulenza favur l- SMEs (Art. 26)

50 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/overig/635000643244464711.aspx

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.36568 (13/X)

Stat Membru

L-Italja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

LOMBARDIA

Oqsma mhux assistiti

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Regione Lombardia — DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione

P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 – Milano (MI)

www.industria.regione.lombardia.it

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore delle smart cities and communities

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007«Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007

Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/4321 del 26.10.2012 che introduce nelle Linee Guida di Attuazione dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013 (DGR VIII/8298 del 29 ottobre 2008) la nuova Azione E «Smart Cities and Communities»

D.d.u.o. 29 marzo 2013 –

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

29.3.2013 - 31.12.2015

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 8,40 (f'miljuni)

Għal garanziji

EUR 8,40 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007- EUR 6,50 (f'miljuni)

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’ %

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

40 %

0 %

Żvilupp sperimentali (Art. 31(2)(c))

40 %

0 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Industria%2FWrapperBandiLayout&cid=1213594357406&p=1213594357406&packedargs=menu-to-render%3D1213277013814&pagename=DG_INDWrapper

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.36587 (13/X)

Stat Membru

L-Italja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

LIGURIA

Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

REGIONE LIGURIA

VIA FIESCHI 15 – 16121 GENOVA

www.regione.liguria.it

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

POR FESR 2007-2013 Asse 1 linea di attività 1.2.4 «Ingegneria finanziaria» — fondo prestiti rimborsabili

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 22.2.2013 pubblicata sul BURL n. 12 del 20.3.2013 e n. 14 del 3.4.2013

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

2.4.2013 - 31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 26,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

EUR 26,00 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Self f'imgħax favorevoli

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale — FESR — EUR 7,38 (f'miljuni)

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’ %

Għajnuna għall-investiment u impjiegi għall-SMEs (Art. 15)

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/azione-124-fondo-prestiti-rimborsabili.html

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.36589 (13/X)

Stat Membru

Spanja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

ASTURIAS

Artikolu 107(3)(c)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias

Plaza de España, 1 . 33007 Oviedo – Asturias – España

www.asturias.es

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Ayudas para la ejecución de proyectos de I+D+i

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias, no 88, de 17 de abril de 2013)

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

17.4.2013 - 31.12.2014

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 5,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

EUR 5,00 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Programa Operativo FEDER — EUR 4,00 (f'miljuni)

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna għall-istudji tekniċi ta' vijabilità (Art. 32)

40 %

Għajnuna lill-impriżi innovattivi ġodda (Art. 35)

210 000 EUR

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

50 %

20 %

Żvilupp sperimentali (Art. 31(2)(c))

25 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=17/04/2013&refArticulo=2013-06966&i18n.http.lang=es

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.36614 (13/X)

Stat Membru

L-Ungerija

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Hungary

Artikolu 107(3)(a),Artikolu 107(3)(c)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Nemzetgazdasági Minisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

A fejlesztési adókedvezmény energiahatékonyságot szolgáló beruházási jogcíme

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B. § (1) bekezdés l) pontja

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

1.1.2013 - 31.12.2014

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

HUF 1 000,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

HUF 1 000,00 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Forma oħra ta' vantaġġ fiskali

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’ %

Skema

50 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15066

2012. évi CLXXVIII. törvény 36. § (1) bekezdés

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.36617 (13/X)

Stat Membru

L-Estonja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Estonia

Artikolu 107(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, Estonia

http://www.eas.ee

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Turismitoodete arendamise toetamise meede

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. augusti 2008. a määrus nr 74 „Turismitoodete arendamise toetamise tingimused ja kord” (RTL, 26.8.2008, 72, 1012)

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Modification X 6/2008

Ta' żmien

19.4.2013 - 31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 7,50 (f'miljuni)

Għal garanziji

EUR 7,50 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Euroopa Regionaalarengu Fond – EUR 7,50 (f'miljuni)

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’ %

Skema

50 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

https://www.riigiteataja.ee/akt/116042013016

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.36623 (13/X)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Artikolu 107(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpomern

Schloßstraße 6-8

19053 Schwerin

http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/vm/

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Richtlinie zur Gewährung von Darlehen zur Förderung von Klimaschutz-Projekten in Mecklenburg-Vorpommern (Klimaschutz-Darlehensprogramm)

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Amtsblatt Mecklenburg-Vorpommern 2013, S. 265

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

9.4.2013 - 31.12.2015

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 3,33 (f'miljuni)

Għal garanziji

EUR 3,33 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Self f'imgħax favorevoli

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

CCI-Code: 2007DE161PO003 – EUR 10,00 (f'miljuni)

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’ %

Għajnuna għal investiment ambjentali f’miżuri ta’ l-iffrankar l-enerġija (Art. 21)

45 %

20 %

Għajnuna għall-investiment ambjentali għall-promozzjoni ta’ l-enerġija minn sorsi ta’ enerġija li jiġġeddu (Art. 23)

45 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/Foerderungen/Klimaschutz%2c_erneuerbare_Energien_Energieeffizienz/_Foerderungen/Darlehen_zur_Foerderung_von_Klimaschutz-Projekten/_Content/_Dokumente/Richtlinie_vom_08.04.2013.pdf