ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 56

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 58
27. februar 2015


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/306 z dne 26. februarja 2015 o podaljšanju odobritve aktivne snovi Isaria fumosorosea, sev Apopka 97, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/307 z dne 26. februarja 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za odobritev aktivne snovi triklopir ( 1 )

6

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/308 z dne 26. februarja 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za odobritev aktivne snovi Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokozatetraen-1-il izobutirat ( 1 )

9

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/309 z dne 26. februarja 2015 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih šarenk s poreklom iz Turčije

12

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/310 z dne 26. februarja 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 29/2009 o zahtevah glede storitev podatkovnih zvez za enotno evropsko nebo in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 441/2014 ( 1 )

30

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/311 z dne 26. februarja 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

33

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2015/312 z dne 24. februarja 2015 o imenovanju nemškega člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

36

 

*

Sklep Sveta (EU) 2015/313 z dne 24. februarja 2015 o imenovanju treh irskih članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

37

 

*

Sklep Komisije (EU) 2015/314 z dne 15. oktobra 2014 o državni pomoči SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP), ki jo je izvedla Španija Shema davčne amortizacije finančnega dobrega imena za prevzeme tujih deležev (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 7280)  ( 1 )

38

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/315 z dne 25. februarja 2015 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco podtipa H5N8 v Nemčiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 1004)  ( 1 )

68

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/316 z dne 26. februarja 2015 o zaključku protidampinškega postopka za uvoz nekaterih šarenk s poreklom iz Turčije

73

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2015/317 z dne 24. februarja 2015 o sprejetju prispevka tretjih držav k vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atalanta) (ATALANTA/2/2015)

75

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.