ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 56

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
27 februarie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/306 al Comisiei din 26 februarie 2015 de reînnoire a aprobării substanței active Isaria fumosorosea tulpina Apopka 97, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/307 al Comisiei din 26 februarie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de autorizare a substanței active triclopir ( 1 )

6

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/308 al Comisiei din 26 februarie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de autorizare a substanței active Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-izobutirat de docosatetraen-1-il ( 1 )

9

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/309 al Comisiei din 26 februarie 2015 de instituire a unei taxe compensatorii definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii aplicate importurilor de anumiți păstrăvi-curcubeu originari din Turcia

12

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/310 al Comisiei din 26 februarie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 29/2009 al Comisiei de stabilire a cerințelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 441/2014 ( 1 )

30

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/311 al Comisiei din 26 februarie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

33

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2015/312 a Consiliului din 24 februarie 2015 de numire a unui membru german în cadrul Comitetului Economic și Social European

36

 

*

Decizia (UE) 2015/313 a Consiliului din 24 februarie 2015 de numire a trei membri irlandezi în cadrul Comitetului Economic și Social European

37

 

*

Decizia (UE) 2015/314 a Comisiei din 15 octombrie 2014 privind ajutorul de stat SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) pus în aplicare de Spania – Schema referitoare la amortizarea fiscală a fondului comercial financiar în cazul achiziționării unor titluri de participare străine [notificată cu numărul C(2014) 7280]  ( 1 )

38

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/315 a Comisiei din 25 februarie 2015 privind anumite măsuri de protecție referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtipul H5N8 în Germania [notificată cu numărul C(2015) 1004]  ( 1 )

68

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/316 a Comisiei din 26 februarie 2015 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de anumiți păstrăvi-curcubeu originari din Turcia

73

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (PESC) 2015/317 a Comitetului politic și de securitate din 24 februarie 2015 privind acceptarea contribuției unei țări terțe la operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) (ATALANTA/2/2015)

75

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.