ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 56

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. vasario 27d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. vasario 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/306, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos Isaria fumosorosea (padermė Apopka 97) patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

1

 

*

2015 m. vasario 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/307, kuriuo dėl veikliosios medžiagos triklopiro patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

6

 

*

2015 m. vasario 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/308, kuriuo dėl veikliosios medžiagos Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokozatetraen-1-il-izobutirato patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

9

 

*

2015 m. vasario 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/309, kuriuo tam tikriems importuojamiems Turkijos kilmės vaivorykštiniams upėtakiams nustatomas galutinis kompensacinis muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas

12

 

*

2015 m. vasario 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/310, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 29/2009, nustatantis bendro Europos dangus duomenų ryšio paslaugų reikalavimus, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 441/2014 ( 1 )

30

 

 

2015 m. vasario 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/311, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

33

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/312, kuriuo skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Vokietijai atstovaujantis narys

36

 

*

2015 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/313, kuriuo skiriami Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Airijai atstovaujantys trys nariai

37

 

*

2014 m. spalio 15 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/314 dėl valstybės pagalbos SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) kurią įgyvendino Ispanija Finansinės prestižo vertės amortizacijos mokesčių tikslais įsigyjant užsienio bendrovės akcijų schema (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 7280)  ( 1 )

38

 

*

2015 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/315 dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N8 potipio paukščių gripu Vokietijoje (pranešta dokumentu C(2015) 1004)  ( 1 )

68

 

*

2015 m. vasario 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/316, kuriuo nutraukiamas antidempingo tyrimas dėl tam tikrų importuojamų Turkijos kilmės vaivorykštinių upėtakių

73

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2015 m. vasario 24 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2015/317 dėl trečiosios valstybės įnašo į Europos Sąjungos karinę operaciją, skirtą prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), priėmimo (ATALANTA/2/2015)

75

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.