ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 56

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. február 27.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2015/306 végrehajtási rendelete (2015. február 26.) az Isaria fumosorosea Apopka 97 törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának megújításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2015/307 végrehajtási rendelete (2015. február 26.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a triklopir hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

6

 

*

A Bizottság (EU) 2015/308 végrehajtási rendelete (2015. február 26.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokozatetraén-1-il-izobutirát hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

9

 

*

A Bizottság (EU) 2015/309 végrehajtási rendelete (2015. február 26.) a Törökországból származó egyes szivárványos pisztrángok behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

12

 

*

A Bizottság (EU) 2015/310 végrehajtási rendelete (2015. február 26.) az egységes európai égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 29/2009/EK rendelet módosításáról és a 441/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről ( 1 )

30

 

 

A Bizottság (EU) 2015/311 végrehajtási rendelete (2015. február 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

33

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2015/312 határozata (2015. február 24.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy német tagjának kinevezéséről

36

 

*

A Tanács (EU) 2015/313 határozata (2015. február 24.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság három ír tagjának kinevezéséről

37

 

*

A Bizottság (EU) 2015/314 határozata (2014. október 15.) a Spanyolország által végrehajtott SA.35550 (13/C) (korábbi 13/NN) számú állami támogatásról Külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén az üzleti vagy cégértékre alkalmazott adózási amortizációra vonatkozó program (az értesítés a C(2014) 7280. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

38

 

*

A Bizottság (EU) 2015/315 végrehajtási határozata (2015. február 25.) a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza németországi kitörésével kapcsolatos egyes védintézkedésekről (az értesítés a C(2015) 1004. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

68

 

*

A Bizottság (EU) 2015/316 végrehajtási határozata (2015. február 26.) a Törökországból származó egyes szivárványos pisztrángok behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről

73

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság (KKBP) 2015/317 határozata (2015. február 24.) harmadik államoknak a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) való hozzájárulása elfogadásáról (ATALANTA/2/2015)

75

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.