ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 56

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
27. veljače 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/306 оd 26. veljače 2015. o produljenju odobrenja aktivne tvari Isaria fumosorosea soj Apopka 97 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/307 оd 26. veljače 2015. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari triklopir ( 1 )

6

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/308 оd 26. veljače 2015. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-il izobutirat ( 1 )

9

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/309 оd 26. veljače 2015. o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određene kalifornijske pastrve podrijetlom iz Turske

12

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/310 оd 26. veljače 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 29/2009 o utvrđivanju zahtjeva u vezi s uslugama podatkovnih veza za jedinstveno europsko nebo i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 441/2014 ( 1 )

30

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/311 оd 26. veljače 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

33

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/312 od 24. veljače 2015. o imenovanju njemačkog člana Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

36

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/313 od 24. veljače 2015. o imenovanju triju irskih članova Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora

37

 

*

Odluka Komisije (EU) 2015/314 od 15. listopada 2014. o državnoj potpori SA.35550 (13/C) (prijašnji 13/NN) (prijašnji 12/CP) koju je provela Španjolska Program porezne amortizacije financijskog goodwilla pri stjecanju vlasničkih udjela u inozemnim trgovačkim društvima (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 7280)  ( 1 )

38

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/315 оd 25. veljače 2015. o određenim zaštitnim mjerama u vezi s visoko patogenom influencom ptica podtipa H5N8 u Njemačkoj (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 1004)  ( 1 )

68

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/316 оd 26. veljače 2015. o prekidu antidampinškog postupka povezanog s uvozom određene kalifornijske pastrve podrijetlom iz Turske

73

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2015/317 od 24. veljače 2015. o prihvaćanju doprinosa treće države vojnoj operaciji Europske unije za doprinos odvraćanju, sprečavanju i suzbijanju djela gusarstva i oružane pljačke na somalskoj obali (Atalanta) (ATALANTA/2/2015)

75

 

*

Dopuna SL-u L 210, 6.8.2013. Unutarnji sporazum između predstavnika vlada država članica Europske unije koji su se sastali u okviru Vijeća, o financiranju pomoći Europske unije na temelju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020., u skladu sa Sporazumom o partnerstvu AKP-EU, i o dodjeli financijske pomoći za prekomorske zemlje i područja na koje se primjenjuje dio četvrti Ugovora o funkcioniranju Europske unije

77

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.