ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 56

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
27. helmikuu 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/306, annettu 26 päivänä helmikuuta 2015, tehoaineen Isaria fumosorosea, kanta Apopka 97, hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/307, annettu 26 päivänä helmikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen triklopyyri hyväksymisedellytysten osalta ( 1 )

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/308, annettu 26 päivänä helmikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraeni-1-yyli-isobutyraatti hyväksymisedellytysten osalta ( 1 )

9

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/309, annettu 26 päivänä helmikuuta 2015, lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Turkista peräisin olevan tietyn kirjolohen tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

12

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/310, annettu 26 päivänä helmikuuta 2015, tiedonsiirtopalveluja koskevista vaatimuksista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa annetun asetuksen (EY) N:o 29/2009 muuttamisesta ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 441/2014 kumoamisesta ( 1 )

30

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/311, annettu 26 päivänä helmikuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

33

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/312, annettu 24 päivänä helmikuuta 2015, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean saksalaisen jäsenen nimeämisestä

36

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/313, annettu 24 päivänä helmikuuta 2015, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kolmen irlantilaisen jäsenen nimeämisestä

37

 

*

Komission päätös (EU) 2015/314, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, valtiontuesta SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP), jonka Espanja on toteuttanut, omistusosuuden hankkimisesta ulkomaisissa kohteissa johtuvan rahallisen liikearvon kirjaamisesta kuluksi koskevasta järjestelmästä (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7280)  ( 1 )

38

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/315, annettu 25 päivänä helmikuuta 2015, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin esiintymiseen Saksassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 1004)  ( 1 )

68

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/316, annettu 26 päivänä helmikuuta 2015, Turkista peräisin olevan tietyn kirjolohen tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä

73

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2015/317, annettu 24 päivänä helmikuuta 2015, kolmansien valtioiden osallistumisen hyväksymisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta) (ATALANTA/2/2015)

75

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.