ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 56

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
27. února 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/306 ze dne 26. února 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Isaria fumosorosea kmen Apopka 97 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/307 ze dne 26. února 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky triklopyr ( 1 )

6

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/308 ze dne 26. února 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky (7Z,13Z,16Z,19Z)-dokosa-7,13,16,19-tetraen-1-yl-isobutyrát ( 1 )

9

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/309 ze dne 26. února 2015, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecka

12

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/310 ze dne 26. února 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 29/2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 441/2014 ( 1 )

30

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/311 ze dne 26. února 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

33

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/312 ze dne 24. února 2015 o jmenování jednoho německého člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

36

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/313 ze dne 24. února 2015 o jmenování tří irských členů Evropského hospodářského a sociálního výboru

37

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2015/314 ze dne 15. října 2014 o státní podpoře SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP), kterou poskytlo Španělsko Režim daňových odpisů finančního goodwillu získaného nabytím podílu v zahraničních společnostech (oznámeno pod číslem C(2014) 7280)  ( 1 )

38

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/315 ze dne 25. února 2015 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Německu (oznámeno pod číslem C(2015) 1004)  ( 1 )

68

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/316 ze dne 26. února 2015, kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozu některých pstruhů duhových pocházejících z Turecka

73

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Rozhodnutí politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2015/317 ze dne 24. února 2015 o přijetí příspěvku třetího státu na vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta) (ATALANTA/2/2015)

75

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.