2003R1702 — SL — 10.09.2012 — 006.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1702/2003

z dne 24. septembra 2003

o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 243, 27.9.2003, p.6)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum

 

Uredba Komisije (EU) št. 748/2012 z dne 3. avgusta 2012

L 224

1

21.8.2012