2003R1702 — NL — 10.09.2012 — 006.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 1702/2003 VAN DE COMMISSIE

van 24 september 2003

tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften inzake de luchtwaardigheid en milieucertificering van luchtvaartuigen en aanverwante producten, onderdelen en uitrustingsstukken, alsmede voor de certificering van ontwerp- en productieorganisaties

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 243, 27.9.2003, p.6)

ingetrokken bij:

 

 

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

 

Verordening (EU) nr. 748/2012 van de Commissie van 3 augustus 2012

L 224

1

21.8.2012