2003R1702 — DA — 10.09.2012 — 006.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1702/2003

af 24. september 2003

om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer

(EØS-relevant tekst)

(EFT L 243, 27.9.2003, p.6)

ophævet ved:

 

 

Tidende

nr.

side

dato

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 af 3. august 2012

L 224

1

21.8.2012